Tandläkartidningen refererar en forskningsartikel som redovisar att MS-patienter har sämre tandhälsa än genomsnittet trots att de de har högre sociekonomisk status än normalbefolkningen. Studien gjordes i  Australien med 1500 deltagare. En del med denna sjukdom har blivit bättre efter amalgamsanering. Finns ett samband mellan sämre tandhälsa, amalgam och MS?

Av forskningsstudien framgår att MS-sjuka i högre utsträckning än andra går till tandläkaren och att de röker i mindre utsträckning. Detta tillsammans med att de är mer välutbildade och inte tillhör den fattiga delen av befolkningen borde betyda god tandhälsa. Men här är det uppenbart tvärtom.

Var femte person med diagnosen MS ansåg att de hade dålig tandhälsa och mer än hälften hade haft tandvärk det senaste året, vilket är betydligt mer än normalbefolkningen. MS-sjuka rapporterade också högre frekvens muntorrhet, förändrad smak och smärtor i. Bland dem med MS var det bara 10 % som inte hade några av dessa besvär. Detta trots bra munhygien och god vanor när det gällde tandborstning etc.

Forskarna menar att själva sjukdomen kanske kan leda till sämre tandhälsa. Men det skulle också kunna vara tvärtom.

Tandvårdsskadeförbundet kommer i kontakt med MS-sjuka som förbättrats eller i alla fall fått den negativa utvecklingen att stanna upp när de tagit bort sina amalgamfyllningar. Forskning visar också att det finns kopplingar mellan antal amalgamytor och MS. Mer om detta finns att läsa på hemsidan. Se här .

Det finns en del forskning som tyder på att kelering eller avgiftning också kan vara till god hjälp vid MS. Se mer  här. Se också Birgitta Brunes hemsida www.brunes.com

Inte bara kvicksilver utvecklingen av MS utan även andra gifter har sannolikt betydelse liksom ärftliga faktorer. Kroppens möjlighet till avgiftning är delvis ärftligt betingad och kan ha betydelse vid utveckling av olika kroniska sjukdomar.

Miljöfaktorer som sämre tandhälsa och om man utsatts för gifter t ex från hobbyfärger eller mat kan vara bidragande orsaker. Den som är MS.sjuk kan uppenbart ha god nytta av avgiftning och även av borttagande av amalgamfyllningar och andra metaller i tänderna.  

Till artikeln i Tandläkartidningen
Till den vetenskapliga rapporten

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu