Amalgamet är på väg bort i Europa, men då vänder sig tillverkarna till fattiga länder i Afrika och Asien för att pracka på dem ett livsfarligt och giftigt tandfyllningsmaterial. World Alliance for Mercury Free Dentistry arbetar därför aktivt för att hindra att amalgam får fäste på dessa kontintenter. Charlie Brown organisationens ordförande och chef har nu åkt runt i Afrika för att berätta om amalgamets risker. Ett baptistsjukhus slutade med amalgam redan 2005.

På den senaste resan mötte Charlie Brown en tandläkare som dessutom är chef för tandvården hos Cameroon Baptist Convention Health Services. Detta företag hör till baptistkyrkan och bedriver tandvård på ett sjukhus, men har också tandvårdskliniker på andra ställen i landet. De använder sedan 2007 inget amalgam.

Chefen Dr. Bouetou förklarade att hon anser att amalgam inte bara är en fara för miljön utan utgör också allvarliga risker för patienterna. För att inte tala om riskerna för de personer som städar och håller ordning på klinikerna. 

Charlie Brown berättar att mötet med Dr Bouetou var det häftigaste han varit med om under sin resa till nio afrikanska länder organisationer som arbetar för kvicksilverfri tandvård. Han och hans kollegor i Afrika säger att Dr Bouetou:s arbete under ett decennium visar att man inte alls behöver giftigt amalgam i Afrika eller något annat land.

Till artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu