Mögel i hus är inte ovanligt och symtomen är snarlika de från tungmetaller. Det finns många olika sorters mögel och det går inte att testa mot alla. Man behöver inte heller vara allergisk mot mögelsporer utan det kan vara mögelgifter man reagerar mot eller så får man andra överkänslighetsreaktioner. Är man känslig för mögel så märker man det ofta genom att besvären återkommer eller ökar i intensitet då man är inomhus.  

Fukt inomhus kan ge upphov till mögel och mögelgifter, men det kan också stimulera tillväxt av bakterier och andra mikroorganismer. Man ska därför inte stirra sig blind på möglet. Ofta uppträder problem med slemhinnorna och luftvägarna och man kan känna sig torr i ögonen, näsan och svalget. Det kan förekomma nästäppa, hosta, heshet och andra luftvägsinfektioner som exempelvis astma. Även huden kan kan påverkas med värme, rodnad, irritation och klåda och man kan få värk i lederna och i huvudet.   

Det är inte ovanligt att möglet gör en extremt trött, orsakar koncentrationsproblem och allmän sjukdomskänsla. Läkaren hittar inte alltid några kliniska yttringar, men om sådana uppträder handlar det ofta om svullnad och rodnad i näsa och ögon, eksem, rodnad på huden eller förvärrad astma. Det är alltså symtom som också kan orsakas av mat, djurhår, dentala material och mycket annat.

Många gånger är det svårt att upptäcka mögel inomhus då det kan gömma sig lite överallt där det kan vara fuktigt. Mögeltester kan utföras, men även de kan missa möglet. Ibland är en flytt enda möjligheten att bli av med en dålig inomhusmiljö.

Till information om mögelrelaterade besvär, Internetmedicin
Till mer information från Psychology Today (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu