Hur gör jag om jag är missnöjd med kostnader för tandbehandling, själva behandlingen, om jag anser jag blivit felbehandlad eller om jag tycker att jag borde få skadestånd? Om klagomålshantering kan man läsa på IVO:s hemsida. Tyvärr har jag som patient i tandvården få rättigheter och det är svårt för patienten att få rätt gentemot tandläkaren. Det är ändå viktigt att anmäla felbehandlingar och dylikt för att rättelser på sikt ska kunna göras. 

Klagomål ska göras direkt till klinikchefen, men ibland kan tandläkaren vara densamma som chefen och då kanske det är svårt att klaga. IVO:s upplysningstjänst kan man alltid vända sig till för att få mer information om hur man ska gå tillväga. De tar också upp klagomålet i sin statistik. Telefon till IVO:s upplysningstjänst 010 788 50 00.

Begär alltid ut journalerna innan anmälan görs. Alla har rätt att få ut sina journaler. Står det något felaktigt där ska rättelse begäras hos vårdgivaren. Vägrar vårdgivaren måste den i alla fall göra en notering i journalen om att patienten påpekat att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i journalen. (Patientdatalagen 2008:355, 3 kap 8 §). Se mer länken nedan om rättelse i journal..

När det gäller rättelse av priset som betalats för åtgärden är det svårare. Ofta står ord mot ord, men även i det fallet kan det finnas anteckningar i journalen som visar att en för hög avgift tagits ut. Det kan exempelvis gälla udragning av en tand som är helt okomplicerad, men där tandläkare skriver att den är komplicerad. Röntgenbild kan visa att det var en okomplicerad utdragning.  

Till IVO:s sida om klagomålshantering
Kontaktuppgifter till patientnämnderna
Ansökan om skadestånd/ekonomisk ersättning
Rättelse i journal eller journalförstörelse

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu