Alkohol och andra droger påverkar hela kroppen, inklusive tänderna och tandköttet. Även om tandköttssjukdomar, kaviteter, spruckna tänder och andra tandskador är vanliga biverkningar av missbruk, ignoreras ofta dessa problem. 

Många allvarliga tandproblem uppstår då tänder och tandkött utsätts för skadliga ämnen, men ofta är orsaken dålig tandhygien och en misskött personlig hälsa på grund av beroenderelaterade förändringar i hjärnan. Allt missbruk försämrar tandhälsan, men hur tänderna skadas varierar, beroende på ämnet som de utsätts för.

Metamfetamin har en mycket stor inverkan på tänderna. Metamfetamin är en starkare typ av amfetamin som finns i flera olika former (pulver, vätska eller som kristaller). Meth, som det också kallas, ger ett kraftigare rus som varar längre jämfört med vanligt amfetamin.

Tillverkningen sker kemiskt med mycket giftiga, frätande ämnen såsom salt- eller svavelsyra vilka bryter ned emaljen. Tänderna kan ruttna då de kontinuerligt utsätts för dessa skadliga ämnen. Uttrycket "meth mouth", syftar på meth-missbrukare då de ofta är lätta att identifiera på grund av deras sönderfallande och svärtade tänder.

Skadorna, som kan uppstå redan inom några veckor, orsakas inte bara av de giftiga ämnena utan även av beteenden som frekvent gnissling och sammanpressning av tänderna, felaktig kost, hög sockerkonsumtion och dålig munhygien.

Kokain är också en stimulerande drog och effekterna liknar dem vid användning av meth. Kokain framställs av kokabuskens blad och förekommer vanligtvis i form av fint, vitt, kristalliskt pulver. Kokain är ofta utblandat med inaktiva ämnen med liknande utseende, eller med aktiva preparat, exempelvis lokalbedövningsmedel som prokain och bensokain, eller andra centralstimulantia.  

Även om skadorna vid kokainanvändning tenderar att uppkomma långsammare och mindre uttalade, orsakar ändå den höga syrahalten i kokain, i kombination med en minskning av saliven, en betydande erosion av tänderna. Muntorrheten i samband med kokainmissbruk leder till att många användare dricker stora mängder sötade drycker, vilket ytterligare bidrar till kaviteter.

Vid större intag av opiater, som exempelvis heroin eller morfin, uppstår ofta ett sötsug, vilket i sin tur bidrar till karies och andra tandproblem. Bruxism (tandgnissling) är vanligt förekommande bland heroinmissbrukare. I och med detta uppkommer skador på tänderna och/eller käken.

När det gäller marijuana, är forskarna inte riktigt säkra på om tandhälsoproblemen bland brukarna, är direkt kopplade till drogen eller till livsstilen hos frekventa användare. Muntorrhet och brist på saliv är dock bidragande faktorer till erosion av emalj och kaviteter. Tung användning av cannabis ökar dessutom risken för cancer i munhålan.

Så kallade partydroger, inklusive Ecstasy och MDMA samt hallucinogener som LSD, bidrar till ett betydande slitage eftersom användarna ofta biter ihop och gnisslar tänder. Narkotikaanvändare dricker i regel stora mängder sötade drycker för att den muntorrhet som drogerna orsakar.

Alkohol orsakar också muntorrhet då utsöndringen av saliv minskar. Det bidrar till erosion av tandemaljen. Men stora skador kan även orsakas av kräkningar under påverkan. Alkohol är frätande för tandköttet, vilket bidrar till en högre risk för munhålecancer.

Cigarrettrökning äventyrar hälsan både för tänder och tandkött, och problematiken eskalerar avsevärt för personer som dessutom dricker alkohol och/eller använder andra droger. Ungefär hälften av alla vuxna rökare har tandköttssjukdomar, och rökare löper ungefär dubbelt så stor risk att drabbas av tandlossning som icke-rökare. Rökning minskar också kroppens förmåga att avvärja och bekämpa infektioner, inklusive infektioner i tandköttet. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)