En fortsatt minskning i nöjdheten för tandvårdsbranschen i stort har noterats i år. Nivåerna är trots detta ganska höga med ett nöjdhetsindex på 74,7. Men skillnaden mellan privattandvården och folktandvården är större än på mycket länge.

Ända sedan SKI (Svenskt Kvalitetsindex) började mäta kundnöjdhet inom tandvården har betygen varit höga. Precis som för Sverige i stort, minskar dock nöjdheten i tandvårdsbranschen något. Även om betyget är högt i jämförelse med många andra branscher, så ser man att trenden är negativ.

“Orsakerna till skillnaden mellan privat tandvård och folktandvården är i år ännu tydligare”, berättar Johan Parmler som är vd på SKI. “Det är främst inom servicerelaterade frågor där den privata tandvården sticker ut och får högre betyg jämfört med folktandvården. Det handlar om aspekter som tillgänglighet, engagemang, lyhördhet och proaktivitet.

Det bör också tilläggas att det finns brist på tandläkare och annan personal inom folktandvården. Detta leder till långa väntetider och svårigheter att tillgodose efterfrågan. Dessa problem påverkar naturligtvis nöjdheten negativt. ”Tillgängligheten lyfter privattandvården medan den utmanar kundupplevelsen i folktandvården”, konstaterar Johan Parmler.

I analysen ser man att privattandvårdens kunder har i över 80 procent av fallen fått träffa samma tandläkare eller tandhygienist vid sina senaste besök. Tittar man på folktandvårdens kunder framgår det att mindre än varannan kund har fått göra detta. Detta har främjat resultatet för privattandvården rejält.

Prissättningen för behandlingarna har stor betydelse, men denna inverkan är dock inte lika omfattande som förra året. Årets resultat visar exempelvis att omkring en av fyra patienter har avstått från att gå till tandläkaren på grund av högt pris.

SKI mäter kundnöjdhet på en skala mellan 0 och 100. Rent generellt har branscher och företag med betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig. Betyg över 75 påvisar en stark relation mellan företag och kund. Det är fem områden vilka förklarar vad som gör kunder nöjda och som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, service samt prisvärdhet.

Intervjuerna i SKI:s undersökning har genomförts via telefon och Internet under februari och mars 2024. Målgruppen är ett slumpmässigt nationellt urval av personer som har besökt tandvården i Sverige under de senaste två åren. Man har genomfört 806 intervjuer totalt varav 400 på Folktandvården och 406 på privat tandvård.

Länk till artikeln på Dental24

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)