Mineraler är viktiga för tändernas tillväxt och för att hindra att karies etableras. Forskaren Ingegerd Rosborg har envetet försökt lära ut vikten av bra och mineralrikt vatten. När hon gjorde en studie på kvinnor i Hässleholms kommun respektive Härrydas kommun fann hon att det var betydligt fler sjukdomar hos kvinnorna i Härryda än i Hässleholm. Det var alltså i sura områden sjukligheten ökade. Orsaken är att i sura vatten minskar mineralerna påtagligt och man får helt enkelt inte tillräckligt med näring via vattnet. 

Situationen förbättras i sura områden om man tar kosttillskott med mineraler, men upptaget av dem är sämre än om mineralerna kommer från vattnet vi dricker. Om man bor i ett kalkrikt område ökar alltså chansen att man mår bra och lever länge. Rosborg tar inte upp behovet av mineraler för tänderna. Forskning visar dock att tandhälsan förbättras om man får tillräckligt mycket mineraler och fettlösiga vitaminer samt C-vitamin. 

Kontrollera ditt dricksvatten och se till att du tar tillskott av viktiga mineraler om dricksvattnet är mineralfattigt vilket exempelvis är fallet om vattnet är surt eller om det är ytvatten. Mineralrikt flaskvatten kan ibland vara ett bra tillskott för att förbättra tillförseln av mineraler. Tänk dock på att en del mineralvatten innehåller alltför höga fluorhalter för att vara riktigt hälsosamt. Läs alltså innehållsförteckningen. 

Weston Price, tandläkare och näringsterapeut verksam i början och mitten av 1900-talet fann att om saliven innehåller viktiga mineraler som kalcium, fosfor, magnesium och kalium samt de fettlösliga vitaminerna D, K, och A så får man inga hål i tänderna då salivens näringsstatus är så bra att eventuella små hål snabbt remineraliseras. 

Ingegerd Rosborg har tillsammans med flera andra experter skrivit boken "Drinking Water Minerals and Mineral Balance is Important". De är alla överens om vikten av mineraler i dricksvattnet och de menar också att mineralerna gör att man tål toxiska ämnen bättre. Det Ingegerd nu kämpar med är att försöka förmå WHO att ändra sina riklinjer för bra dricksvatten. 

Läs mer här
Tll Weston Price bok

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu