Nyligen publicerad forskning visar att många lider brist på de tre viktiga mineralerna zink, magnesium och selen. Detta gäller i allra högsta grad den svenska befolkningen. Dessa mikronäringsämnen påverkar kroppens avgifning, immunsystemet, kognitiva funktioner och mycket annat. Ny forskning visar att även depression har koppling till dessa mineraler och särskilt gäller det zink.

Mineralerna zink, magnesium och selen lider många i Sverige brist på. Till zinkbrist finns klara indikationer på att det kan skapa depressioner, enligt en nyligen publicerad forskningsrappor. Däremot ser forskarna inte lika tydliga kopplingar mellan magnesium-, selenbrist och depressioner. Dessa ämnen kan tandvårdsskadade behöva tillskott av och alla tre behövs för avgiftning, musklernas och hjärnans funktion. Här redovisas dock forskning om kopplingen till depressioner. 

Varför zinkbrist kan skapa depression är oklart, men man vet att zink har betydelse för många biokemiska reaktioner i kroppen. Bland annat gäller det bildning och distribution av hjärnans signalsubstanser.

Zinkbrist ökar den oxidativa stressen, höjer inflammationsmarkörer och ökar cortisolvärdet liksom bildningen av albumin. Höga halter cortisol är kopplat till depressioner.  

Konsumtion av frön och nötter kan sänka tillgängligt zink då de innehåller fytinsyra som binder zink. Riskerna minskar om frön och nötter läggs i blöt omkring ett dygn eller om bröd surdegsjäses i minst 16 timmar. Vegetarianer kan ha låga zinkvärden och behöver då tänka på konsumtionen av fullkornsprodukter.

När det gäller magnesium och depression är forskningen inte lika tydlig. Magnesium påverkar liksom zink kroppens biokemi och därtill påverkas centrala nervsystemet och sömncykeln. Magnesium behövs för mer än 300 enzymatiska reaktioner.

Tillskott av magnesium kan skydda mot migrän och depressioner och kan vara positivt för kronisk smärta, oro och stroke. Magnesium påverkar muskelsammandragningar, blodtrycket, insulinmetabilismen och behövs för syntes av DNA och proteiner. Det har således många viktiga funktioner. Tandvårdsskadade känner till det främst för att brist orsakar kramper i benen.

 Selen är ett essentiellt ämne och behövs för bildning av flera selenproteiner. Mineralet är en viktig antioxidant och skyddar hjärnan och nervsystemet från gifter och påverkar bland annat dopamin och serotoninsystemen.  Selen kommer via födan och eftersom svenska jordar är selenfattiga har flertalet svenskar brister.

Tandvårdsskadeförbundet har länge rekommenderat tillskott av dessa tre mineraler både för att förbättra immunsystemet och för att öka avgiftningen. Av den nya forskningsrapporten framgår att dessa rekommendationer är riktiga men också att de tre mikronäringsämnen har många andra andra viktiga egenskaper som påverkar hälsan. 

Till forskningsartikeln om de tre mikronäringämnen (engelska)
Till forskningsartkeln om magnesium (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu