Ibland tror tandläkare att metallkeramiska kronor och broar är bättre än de av helkeramer. Nu visar forskare emellertid att metallkeramiska kronor sliter mer på tänderna än de som är gjorda av det helkeramiska materialet Zirkonia. Till detta kommer risker för biverkningar av metaller, exempelvis i form av strömmar mellan tänder och annan liknande irritation.

I en nyligen gjord litteraturstudie fann forskare att  metallkeramiska kronor sliter mer på intilliggande tänder än kronor gjorda av det helkeramiska materialet Zirkonia. Tyvärr fanns få studier med tillräckligt bra vetenskapliga upplägg. Forskarna fann endast fem studier som omfattade 74 patienter som som var tillräckligt bra för att de skulle kunna ingå i studien. Resultaten ska därför tolkas med viss försiktighet.

Det finns dock flera aspekter på metallkeramik och Tandvårdsskadeförbundet avråder sedan långt tillbaka från att använda metaller. Anledningen är att många är känsliga för metaller och att förekomst av flera olika metaller ofta skapar galvaniska strömmar. Det i sin tur innebär att metallerna korroderar och att metalljoner läcker ut i kroppen. 

Runt exempelvis titanimplantat  är det tydligt att både joner och partiklar av metallen vandrar ut i omkringliggande vävnad. Dessa kan därefter skapa allergier eller ställa till med problem i kroppens biokemi.

Det finns således flera skäl att inte använda metallkeramiska material, det vill säga sådana material som består av ett metallskelett med påbränd keramik. Dock kan det vara svårt att själv veta om att den fina vita kronan egentligen har en metall under den vita fina ytan.

Kontrollera därför alltid noga med tandläkaren vilket material som används. Metallkeramiska kronor kallas i bland för mk-kronor och sådana ska man alltså inte ha.

Till den vetenskapliga artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu