FDA (Food and Drug Administration) redovisar nu att det finns evidens för inflammationer och immunologiska reaktioner mot metaller i implantat. Den amerikanska myndigheten anser det klarlagt att ett mindre antal patienter får biologiska reaktioner mot vissa implantat. Symtom kan uppträda lokalt, men även i andra delar av kroppen och det senare kan handla om smärta, trötthet, utslag eller allmän svaghet.

 

Tandvårdsskadeförbundet får många rapporter om besvär med implantat i käkbenet och/eller av metaller i kronor eller broar. Värst är det med många olika metaller. Hittills har det varit dåligt med förståelsen hos tandläkare för detta. De kan glatt sätta in titanimplantat trots att patienten har både guld och amalgam i sina tänder. Tyvärr får många problem i form av galvaniska strömmar, men även förgiftning kan uppträda då strömmarna frigör joner från metallerna som sedan vandrar runt i kroppen. 

Nu har alltså amerikanska myndigheten FDA gått ut och sagt att en mindre del av befolkningen kan få biverkningar eller avvikande reaktioner mot metaller och andra ämnen i implantat. Exempel på problem som kan uppträda är inflammatoriska reaktioner och förändringar i vävnaderna, vilka kan orsaka smärta eller andra symtom som påverkar livskvaliteten. 

Dock är symtomen inte begränsade till dessa utan många andra besvär kan också uppträda och bör redovisas. Det konstateras också i FDA:s rapport att alla reaktioner inte är allergier utan det finns också  icke-allergiska överkänslighetsreaktioner som kräver andra metoder än hudtester för att upptäckas.

FDA uppmanar nu tillverkare att kontrollera biokompabilitet på sina implantat och analysera riskerna. Tillverkarna uppmanas också att göra kliniska studier inklusive långtidsstudier för att skapa bättre kontroll av riskerna med implantat.

Det vore fint om också Socialstyrelsen nu vågar gå ut och informera om de risker metaller och andra ämnen i implantat kan orsaka på en begränsad del av befolkningen.

Tandvårdsskadeförbundet föreslår att diagnostiska kriterier utarbetas för att vården ska kunna upptäcka symtom och diagnoser som kan bero på implantat. Sådana symtom blir patienten lätt av med genom att implantaten tas bort.

För att alla som har besvär ska kunna ta bort sina dentala implantat krävs ändringar i tandvårdsförordningen eller i försäkringskassans bestämmelser. Idag måste patienten först betala när implantaten sätts in liksom när de tas bort. Ska andra sorts implantat sättas in måste patienten även betala dem. I sjukvården får man implantat utbytta till det högkostnadsskydd som gäller för hälso- och sjukvården.  

Se mer här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu