Metaller orsakar många överkänslighetsreaktioner och sannolikt har 10-15 procent av befolkningen en genetisk känslighet för metaller. Att identifiera vilka metaller man inte tål kan vara väsentligt i tillfrisknandeprocessen. Vera Stejskal utvecklade ett test 1994 kallat Melisa-testet.Om detta och Vera Stejskals immunologiska forskning har två författare verksamma vid IAOMT i USA skrivit en lång och intressant artikel. 

Många tandvårdsskadade har träffat och fått hjälp av Vera Stejskal att identifiera sina allergier och därmed kunnat komma åt orsaken till sina problem. Vera Stejskal var immunolog och forskare och utvecklade Melisa-testet som ett viktigt redskap för den medicinska vården.

Tyvärr kom aldrig svensk hälso- och sjukvård att anamma hennes test och därför flyttades labbet utomlands. Nu finns flera laboratorier i Europa och USA som gör Melisa-tester och trots att Vera Stejskal gick bort för ett drygt år sedan finns fortfarande hennes tester kvar. 

Två författare vid den amerikanska IAOMT-organisationen har skrivit en artikel till Vera Stejskals minne där de tar upp möjligheten att autoimmuna sjukdomar och den snabba ökningen av dessa kan bero på att vi i dag utsätts för allmer metaller. Metaller finns i implantat, i tabletter och tuggummin, i kosmetika, tandkräm och mycket annat. 

Författarna hänvisar till över 200 referenser och tar bland annat upp att:·        

 • 10-15 % av befolkningen är allergisk mot metaller varav nickel är den vanligaste att reagera mot
 • Känsligheten för metaller är genetiskt betingadoch därmed är reaktionerna individuella
 • Även till synes ofarliga metaller kan orsaka allergi eller förgiftning särskilt om kroppen ständigt utsätts för metaller även om halterna är låga
 • Symtom uppträder inte bara lokalt utan kan påverka hela kroppen inklusive psyket

Av artikeln framgår också att borttagning av metaller har minskat eller helt tagit bort symtom som diagnostiserats som ALS, MS, fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom /ME och mycket mer. Till allt detta redovisar artikelförfattarna mängder av vetenskapliga referenser. 

Läs gärna artikeln.
Se också Melisa-testets hemsida
Till IAOMT:s hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu