Metallskelett används ofta i kronor och broar. En nyligen gjord norsk undersökning visar att metallhalterna inte alltid är korrekt återgivna och särskilt gäller det i import från Kina. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att metaller är olämpligt i tänderna och bör undvikas. Av hälsoskäl är det viktigt att alla metaller deklareras korrekt, eftersom vissa skapar biverkningar.

Deklarerade halter metaller stämmer inte alltid när det gäller importerade kronor jämfört med norskproducerade sådana, visar en norsk forskningsrapport. 

Artikeln tar främst upp skillnaderna i metallhalt som ett hållfasthetsproblem och inte särskilt mycket tas upp om att metaller också kan ge upphov till allergier, andra överkänslighetsreaktioner eller galvaniska strömmar. Risken för dessa biverkningar gör att Tandvårdsskadeförbundet avråder från alla metaller i tandvården. 

Angivelser för metallhalterna för W (Wolfram), In (Indium), Pd (Bly) och Ag (silver) hade särskilt stora avvikelser jämfört med innehållsdeklarationerna. Artikelförfattarna anser att de noterade avvikelserna har betydelse för kronornas hållfasthet, vilket särskilt gäller W och In.  Men risk finns också för avvikande reaktioner och bly kan ge rena förgiftningsreaktioner. 

Cd (kadmium), Ni (nickel) och Be (beryllium) är metaller som redovisas som potentiellt allergena. Halterna som uppmätts av dessa ämnen var mycket låga, men risk finns för påverkan hos den som är mycket känslig. Därför borde sådana ämnen alltid deklareras även om halterna är låga.

Vissa metallegeringar kan enligt rapporten innehålla Ag (silver), Pd (palladium) och Pt (platina). Pd kan en del personer vara allergiska mot. 

Metaller i tandvården borde egentligen förbjudas då en del kan vara mycket känsliga mot metaller. Dessutom finns i dagens tandvård andra, minst lika bra, alternativ.

Till den vetenskapliga artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu