I en ny forskningsrapport redovisas att kompositer innehåller mer än vad som anges i innehållsförteckningen. Bland annat finns ofta Bisfenol A (BPA) med utan att deklareras. Detta ämne klassas som hormonstörande. Därtill är hög andel monomerer kvar efter härdningen, vilka i sig kan framkalla cancer och andra sjukdomar. 

Dentala material klassificeras som medicintekniska produkter och enligt svensk lag ska alla ingredienser i dessa anges i en innehållsförteckning i det säkerhetsdatablad som ska medfölja produkten. Få tandläkare läser tyvärr detta och förstår inte heller att patienter kan vara känsliga för flera ingredienser i de dentala materialen. 

Nu har forskare upptäckt att det i flertalet kompositer finns fler ämnen än de som anges. För den som är allergisk kan det få förödande effekter. Så mycket som 35-77 % av fyllningens vikt består av monomerer av ingående plaster, dvs ohärdade komponenter. Dessa kan skapa grogrund för cancer och mycket annat. 

Monomererna läcker ut till dentinkanalerna, tandköttet eller någon annan vävnad runt benet och medför ständig exponering. Kompositen kan också brytas ned av enzymer, stress och mycket annat och då kan monomoerer åter uppstå. Flera kompositer som innehåller metyakrylater tillverkas av Bisfenol A (BPA). Det gäller t ex BisGMA, Bis DMA, BisEMA. Undvik dessa och använd istället kompositer baserade på TEGMA och UDMA  som inte innehåller bisfenoler. 

Förutom monomererna finns även fotoinitiatorer och stabiliseringsmedel som inte är bundna till kompositen och därför läcker lite grann hela tiden. Även dessa ämnen kan ställa till problem hos känsliga individer. 

Allvarligt är att allt innehåll inte anges i säkerhetsdatabladet. Känsliga individer kan således få material de inte tål, vilket kan försämra livsmiljön väsentligt. Därtill kommer att de flesta inte får fyllningar utbytta gratis utan trots att tandläkaren valt fel material måste de betala både borttagning och insättning av nytt material själva. Det är ingen bra välfärdspolitik.

Till forskningsrapporten (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu