Till medicintekniska produkter räknas bland annat implantat i käken. Lagstiftningen är dålig och i praktiken är det företagen själva som lämnar uppgifter om eventuella biverkningar av dessa produkter. Det innebär att produkterna kan vara dåligt testade. I EU har frågan väckts om att inrätta en fond för de offer som fått defekta produkter trots att de är godkända. Också register över implantat bör upprättas föra att kunna följa eventuella negativa effekter.Sådana finns i Tyskland och Nederländerna.  

Medicintekniska produkter är allt från bröst- och höftimplantat till implantat i käkbenet. Tyvärr är kontrollen av dessa alltför dålig. Speciella företag finns som ska certifiera produkterna, men dessa får pengar av företagen  om produkterna godkänns. Dessutom är det företagen själva som ska lämna underlag för beslut om godkännande. Det är inte konstigt om oegentligheter förekommer. 

Inte bara implanat i käkbenet kan ställa till problem. Bröstimplantat har spruckigt och i allra högsta grad påverkat patienten i fråga. I dag är det högst osäker om man kan få implantaten borttagna utan att själv bekosta ingreppet. Diskussionen i EU handlade därför om att inrätta en fond för att patienter skulle kunna få skadestånd eller åtminstone få möjlighet att gratis byta ut de medicintekniska produkter som de mår dåligt av. 

I debatten kom också upp behovet av ett register över implantat för att kunna utvärdera effekterna av dem. 

Till kort info om arbetet i EU

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu