En tandläkare vid Malmö universitet har i en studie kunnat konstatera att det är möjligt att ta bort käkben som dött på grund av mediciner mot benskörhet. Hans teori är att det döda benet skadats av bakterier vilket lett till käkbensdöd. Att det är möjligt att behandla käkbensnekros är intressant för alla som medicinerats med bisfosfonater och denosumab. Tidgare trodde man inte att det fanns någon behandling. 

Bisfosfonater och denosumab  är läkemedel som ges bland annat till patienter med benskörhet. Läkemedlen minskar nedbrytning av benet som sker vid osteoporos. En biverkan är att käkbenet kan försämras med käkbensnekros som följd. Det är bara i käken detta fenomen uppstår. Normalt är man därför mycket restriktiv till att dra ut tänder och göra andra behandlingar som innebär ingrepp i käkbenet hos dem som behandlats med dessa läkemedel. 

Risken är alltså stor att käkbenet förstörs. När käkbenet går i nekros kan smärta uppstå och när tänderna inte längre har något att fästa i får man tandlossning. Nu har tandläkare Fredrik Hallmer vid Malmö universitet undersökt hur käkbensdöd uppkommer och vilka möjliga behandlingar som finns. Detta har gjorts på 31 patienter med benskörhet, ett litet material men ändå intressant. 

Han har tagit bort det döda benet (sågat ur) och därefter sytt tillbaka slemhinnan. I de allra flesta fall läkte det hela ihop och patienterna blev smärt- och infektionsfria. Det som Fredrik Hallmer också upptäckte var att det växte bakterier i det döda benet och han menar att det är bakterierna som orsakat nedbrytningen av käkbenet. 

Detta har också setts när rotfyllda tänder extraherats när tandläkaren inte rensat käkbenet tillräckligt bra. Eventuella kvarvarande bakterier kan då kapsla in sig i benet och orsaka nedbrytning av benmassa (så kallad Nico). 

Det finns alltså hopp för den som medicinerats mot benskörhet och fått käkbensnekros att det ska kunna gå att behandla. Det som också visade sig i studien är att risken för käkbensdöd är tre gånger högre om man fått denosumab än om man fått bisfosfonater.

Till artikeln
Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu