En tandläkare vid Malmö universitet har i en studie kunnat konstatera att det är möjligt att ta bort käkben som dött på grund av mediciner mot benskörhet. Hans teori är att det döda benet skadats av bakterier vilket lett till käkbensdöd. Att det är möjligt att behandla käkbensnekros är intressant för alla som medicinerats med bisfosfonater och denosumab. Tidgare trodde man inte att det fanns någon behandling. 

Bisfosfonater och denosumab  är läkemedel som ges bland annat till patienter med benskörhet. Läkemedlen minskar nedbrytning av benet som sker vid osteoporos. En biverkan är att käkbenet kan försämras med käkbensnekros som följd. Det är bara i käken detta fenomen uppstår. Normalt är man därför mycket restriktiv till att dra ut tänder och göra andra behandlingar som innebär ingrepp i käkbenet hos dem som behandlats med dessa läkemedel. 

Risken är alltså stor att käkbenet förstörs. När käkbenet går i nekros kan smärta uppstå och när tänderna inte längre har något att fästa i får man tandlossning. Nu har tandläkare Fredrik Hallmer vid Malmö universitet undersökt hur käkbensdöd uppkommer och vilka möjliga behandlingar som finns. Detta har gjorts på 31 patienter med benskörhet, ett litet material men ändå intressant. 

Han har tagit bort det döda benet (sågat ur) och därefter sytt tillbaka slemhinnan. I de allra flesta fall läkte det hela ihop och patienterna blev smärt- och infektionsfria. Det som Fredrik Hallmer också upptäckte var att det växte bakterier i det döda benet och han menar att det är bakterierna som orsakat nedbrytningen av käkbenet. 

Detta har också setts när rotfyllda tänder extraherats när tandläkaren inte rensat käkbenet tillräckligt bra. Eventuella kvarvarande bakterier kan då kapsla in sig i benet och orsaka nedbrytning av benmassa (så kallad Nico). 

Det finns alltså hopp för den som medicinerats mot benskörhet och fått käkbensnekros att det ska kunna gå att behandla. Det som också visade sig i studien är att risken för käkbensdöd är tre gånger högre om man fått denosumab än om man fått bisfosfonater.

Till artikeln
Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu