Kan man gå till tandläkaren om man har mediciner som ökar blödningsrisken, som exempelvis olika blodförtunnande medel? Många ingrepp hos tandläkaren är oproblematiska, men exempelvis utdragning av kindtänder och kirurgiska ingrepp kan ställa till problem. Prata med både läkare och tandläkare för att få deras råd i dessa frågor. Norska tandläkartidningen (Tandlegetidene) har publicerat en artikel om detta som främst vänder sig till tandläkare.

Av artikeln att döma finns olika stadier av risker i tandläkarbehandlingen om man får blodförtunnande mediciner eller om man har sjukdomar som försämrar blodets koaguleringsförmåga. Många ingrepp, som utdragning av tänder med endast en rot tycks vara oproblematiskt. Dock rekommendras att såret sys igen.

Större ingrepp, som utdragning av kindtänder eller kirurgiska ingrepp, kan ofta göras, men tandläkarna måste då kunna stoppa blödningen.Här nedan listas några av de behandlingar som tagits upp i artikeln:

Bedömd låg risk för blödning gäller bland annat för: Lokalbedövning, undersökningar, normala tandlagningar och rotfyllningar.
Förväntad blödning men liten risk för komplikationer: Enkla tandutdragningar om tanden har bara en rot, omfattande undersökningar där man går ner i tandköttet, direkta och indirekta lagningar om man går ner i tandköttet, små biopsier, ingrepp med laser.
Blödning med stor risk för komplikationer: Utdragning av kindtänder med flera rötter, utdragning av flera tänder där sårytan blir stor, kirurgi för att sluta djupa tandfickor, implantatkirurgi och stora biopsier.

Berätta alltid för tandläkaren vilka mediciner du tar och eventuella sjukdomar som kan påverka blödning och läkning. Diskutera också med läkaren om man kan göra uppehåll i medicineringen eller om tandläkaren bör vidta andra åtgärder vid behandlingen.

Tandvård med laser minskar rent allmänt blödningsrisken och kan vara att föredra.

Till artikel i norska tandläkartidningen (Tandlegetidene)
Till artikel om lasertandvård
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu