Många sjuka får kämpa för att få sin sjukskrivning godkänd av försäkringskassan. Rätt till sjukpenning har den som är för sjuk för att utföra de arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen. Efter 365 dagar ska möjjligheten att arbeta prövas gentemot hela arbetsmarknaden, dvs den sjuka ska ta ett mindre kvalificerat jobb om det är möjligt. Inte nog med det den sjuka ska också arbeta för att ta in läkarintyg och annat som försäkringskassan säger sig behöva och dessutom överklaga beslut om de inte trots behov får sjukpenning. Detta är vardag för många.

En forskningsrapport från Uppsala universitet visar tydligt det många tandvårdsskadade upplever...man måste vara frisk för att kunna vara sjuk. Forskaren Johan Kaluza har undersökt försäkringskassans handläggning av ett stort antal ärenden, lyssnat på telefonintervjuer och intervjuat handläggare. Slutsatserna är tydliga. 

Sjukförsäkringen är till för att människor ska känna trygghet när de blir så allvarligt sjuka att de inte kan arbeta och behöver sjukskrivning för att få ersättning från försäkringskassan. För den som är sjuk idag gäller det emellertid att vara aktiv i sitt ärende för att allt ska löpa på hos Försäkringskassan. Något som i sig kan betecknas som ett arbete, menar forskare från Uppsala universitet. I Tandvårdsskadeförbundet finns personer som förlorat sin sjukpenning för att de helt enkelt varit för sjuka för att göra detta arbete. 

Nu har alltså en forskare visat det som många sjuka själva upplevt. Man måste som sjukskriven arbeta för att tillsammans med Försäkringskassans handläggare få ärendet utrett och därmed få tillgång till försäkringen. Detta är en paradox.

För att kvalificera sig för sjukförsäkring måste du vara sjuk och oförmögen att utföra ditt ordinarie arbete. Samtidigt ställer Försäkringskassan krav på dig som medborgare att du ska vara aktiv och bidra till handläggningen, till exempel kontakta läkare för komplettering av läkarintyg, följa upp ärendet när det drar ut på tiden eller samordna olika aktörer.
- Jag menar att detta kan betecknas som arbete. Arbetssättet är en typ av kundorientering där sjukskrivna medborgare måste ägna ansenlig tid och kraft åt att uppfylla Försäkringskassans byråkratiska krav, säger Johan Kaluza.

Han konstaterar också i sin forskning att många känner oro inför arbetsuppgifter de måste lösa för att få tillgång till försäkringen. Det är en högst påtaglig oro för vardag och uppehälle – hur ska jag klara av att betala räkningar och hyra om sjukpenningen blir fördröjd eller uteblir? Därför väljer också många medborgare att utföra det arbete som myndigheten kräver, konstaterar Johan Kaluza.

Till mer information på forskning.se

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu