Forskare har nyligen upptäckt ärftlig oförmåga att hantera det livsnödvändiga ämnet mangan, vilket hos vissa personer kan leda till skolios eller krökt ryggrad. Tidigare har Harald Bergengren kunnat hjälpa unga flickor med skolios genom tillskott av fosfater. Även detta ansågs bero på genetiska problem i ämnesomsättningen. Är detta riktigt kan alltså skolios botas med förbättrad kost eller kosttillskott. 

Skolios innebär att ryggraden blir sned, vilket kan leda till kutrygg. Besvären uppträder oftast i ungdomsåren och risken är större för flickor än för pojkar. Barn med skolios kan få titanställningar inopererade i ryggen för att hålla ryggraden och dess kotor rak. Det är plågsamt och de som är känsliga för titan kan få allvarliga problem. 

Nu har amerikanska forskare funnit att en viss andel av barn med skolios har gener som gör att de får manganbrist. Mangan behövs för att bilda ben och brosk och därför kan brister bli allvarliga. Detta öppnar för kostförändringar och eventuellt kosttillskott för att minska risken för skolios. I försök på fiskar kunde forskarna framkalla manganbrist och fiskarna fick då deformerat skelett. 

Mangan är ett livsnödvändigt spårämne som man inte klarar sig utan. I högre doser är det giftigt och kan orsaka darrningar, svårighet att gå och psykiska besvär inklusive hallucinationer och aggressioner. Brister har man inte talat så mycket om, men den nya forskningen visar tydligt att detta också kan vara problem. Manganbrist gör att kroppens förmåga att spjälka fett och socker försämras och tillväxten påverkas vilket bland annat kan orsaka just skolios.

Även fosfatbrist tycks orsaka skolios, vilket veterinären Harald Bergengren upptäckte på 1970- och 1980-talen. Han sålde bland annat fosfattabletter och fick mycket bra resultat på flickor som hade skolios.Något geneomslag i den medicinska forskningen fick dock aldrig Harald Bergengrens forskning. 

Till artikeln i kurera
Till pressrelease och forskningsartikel
Till artikel om fosfater
Mer om fosfater: www.fosfater.se

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu