Det finns många undersökningar som visar att tandhälsan har stor betydelse för olika sjukdomars utveckling. Nyligen har en stor registerstudie gjorts som visar koppling mellan dålig munhälsa och lunginflammation. Detta är egentligen inget nytt, men nu har 70 000 patienter som genomgått regelbunden tandläkarundersökning följts upp. Det är en stor undersökning som visar på en tydlig koppling mellan avsaknad av tänder, dålig tandhälsa och risk för lunginflammation. Tänderna är en del av kroppen.

Exakta orsaken till varför dålig tandhälsa ökar risken för lunginflammation är svår att avgöra, men det är väl känt att munbakterier kan vandra ner i lungorna och där skapa problem. Bakterier kan tränga in i blodbanorna och nå olika organ inklusive hjärnan. För den som har bra tandhälsa är risken 30-35 procent lägre att drabbas av lunginflammation än om man har mycket dålig tandhälsa. ​

Detta visar vikten av att hålla tänderna rena och att t.ex. omsorgspersonal hjälper till med munhygien inklusive tandborstning. Störst risk att drabbas av lunginflammation finns hos äldre och sköra personer. Risk finns att bakterier i munhålan fortplantas även till andra delar av kroppen och därmed kan fler sjukdomar bli följden. 

När väl en infektion etablerats i munhålan antingen i tandköttet eller i t.ex. en rotfylld eller kariesangripen tand kan infektionen spridas. Till och med sepsis eller blodförgiftning kan uppstå. Då är det särskilt viktigt att kunna identifiera om infektioner i munhålan påverkar. Om rotfyllda tänder orsakar läckage av bakterier behöver tanden snabbt tas bort. 

Tandläkare och läkare behöver bli bättre på att identifiera infektioner i munhålan för att förebygga lunginflammation och sepsis. Samtidigt som vårdpersonalen måste bli bättre på att ge förebyggande tandvård. Inte bara de som är äldre drabbas utan även yngre kan få problem.

Till artikel i Tandläkartidningen
Till forskningsartikeln (engelska)
Till artikel om hantering av tandrelaterade infektioner vid sepsis (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)