Om man saknar tänder kan man ersätta dem med implantat eller med avtagbara proteser. En ny studie visar att 85 procent av dem som fått implantat anser att deras förväntningar infriats och de kan tänka sig att genomgå samma behandling igen. Drygt tio procent uppger att de fått biverkningar. 

Att sakna tänder innebär funktionshinder på flera olika sätt. Tuggförmågan försämras, vilket påverkar näringsupptaget och risk finns för kognitiva problem då hjärnans aktivitet är beroende av tuggtryck mot käkarna. Dessutom kan det för en del innebära ett socialt funktionshinder på grund av tandgluggar eller svårighet att tugga maten. 

Implantat är den behandling flertalet tandläkare föreslår patienter med tandgluggar.. Majoriteten som sätter in implantat i käkbenet är nöjda med behandlingen (85%) och tycker att det är värt kostnaden (77 %). Samtidigt upplever drygt tio procent att de fått biverkningar.

Tillhör man dem som får biverkningar är det inte roligt. Implantat kostar mycket pengar att sätta in och om man ska ta ut dem på grund av biverkningar är det dels svårt att hitta en tandläkare beredd att ta bort dem och dels kostar det privatekonomin ännu mer pengar. 

Tandhälsoförbundet (Tf) förordar keramiska implantat (Zirkonia) då risk för biverkningar är mindre med dem. Keramiska material består av metalloxider, men har upphettats så kraftigt att strukturen ändrats (jmf glas som är en aluminiumoxid). Till skillnad från material av metallegeringar så leder inte keramiska material ström, värme eller kyla och de triggar inte heller immunförsvaret.

Titanimplantat däremot frigör titanjoner och nanopartiklar av titan till omgivningen, vilket kan orsaka immunologiska besvär liksom titanförgiftning. Se korrosionsforskare Yolanda Hedbergs artikel i Tf-bladet om korrosion av metaller i munhålan. 

Periimplantit är en ny sjukdom som orsakas av att bakterier ansamlas intill titanimplantatet och sakta bryter ner vävnaden runt implantatet. Periimplantit förekommer främst intill titanimplantat. En anledning är att titan tycks trigga igång immunförsvaret och därmed påverkar tandköttet runt implantatet. 

Viktigt när man sätter in implantat är förstås att använda ett material som patienten tål. Tf anser att flertalet personer tål Zirkonia, men att många får problem med implantat av titan. Därför är det angeläget att hos känsliga individer alltid välja implantat av Zirkonia. 

Alla kan dock inte ha implantat. Antingen för att käkbenet är tillbakabildat och inte tillräckligt tjockt eller för att de inte tål materialen som används. Proteser kan då vara enda möjligheten. Men även protesernas material kan orsaka besvär för känsliga individer och därför är det nödvändigt att noga kontrollera med tandläkaren vilka material som ska användas och kanske behöver man själv också ta kontakt med tandteknikerlaboratoriet. 

Avtagbara proteser kan göras i metallfria material, men tyvärr vet inte alla tandläkare detta då de beställer protesen. Därför är det viktigt att kontrollera materialet innan protesen görs. Det som är bra med en avtagbar protes är att man kan ta av den om man får problem. Då kanske man bara har det när man är ute med andra eller när man äter. 

Om du är känslig för olika material är det angeläget att tandläkaren ger dig tillräckligt med tid för att kunna diskutera vilken sorts protes du ska ha och också vilka möjliga materialval man kan göra. För mycket känsliga individer kan det vara bra att kontakta tandteknikerlaboratoret innan protesen görs. 

Till artikeln om nöjdhet med implantatbehandling
Till information om Zirkonia och överlevnad
Till artikel om nöjdhet med avtagbara proteser

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)