Norsk forskning bekräftar att många amalgamfyllningar med relativt hög kvicksilverexponering ökar risken för missfall och dödfödda barn. Risken ökade ju fler fyllningar modern hade. Liknande resultat finns för dem som yrkesmässigt exponeras för kvicksilver där man funnit högre andel missfall och problem med dödfödslar. Främst handlar det om tandsköterskor. 

Annan forskning bekräftar det som Björkman med flera kommit fram till. Det gäller exempelvis Naimi-Akbar som i sin avhandling rapporterade ökad risk för neonatal död hos  söner till tandsköterskor verksamma under 1960-talet.

Under senare år när kvicksilveranvändningen minskat har också antalet dödfödda barn sjunkit. Detta har bland annat uppmärksammats i Finland av Lindbohm med flera. Antalet dödfödslar har även i andra länder minskat i takt med lägre andel amalgamfyllningar hos befolkningen. 

Mödrar med mer än 12 amalgamfyllningar hade påtagligt ökad risk att föda dödfödda barn.  Inga jämförelser har gjort om mödrarna har flera olika metaller i tänderna. Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet är att hos dem med guld eller titan ökar läckaget av kvicksilver, vilket också borde påverka risken för missfall och dödfödslar. 

Utredningen Kvicksilver i amalgam - en arbetsmiljörisk av Molius och Nilsson redovisar att kvicksilverexponering hos tandsköterskor ökar risken för blödningar, missfall och svårighet att bli gravid. Även detta talar för att de nya forskningsresultaten är sanna.

Det är alltså flera studier som pekar åt samma håll. Många amalgamfyllningar ökar påtagligt risken för tidiga missfall och dödfödslar. I Sverige är detta problem främst för kvinnor som nyligen invandrat till Sverige och som ofta har många amalgamfyllningar. För den som är fertil och har många amalgamfyllningar är det angeläget att byta dessa mot mindre riskabla material innan eventuella graviditeter. 

Till forskningsrapporten 
Till Naimi-Akbars doktorsavhandling
Till artikel av Lindblohm med flera
Till rapport av Molius och Nilsson

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu