- Jag har lärt mig mycket av mina patienter, säger läkaren Ralph Campbell och menar att en läkares viktigaste uppgift är att lyssna på patienterna. I dag har läkare sällan tid till det och ger sina patienter mediciner som ger biverkningar vilket gör att patienten måste ha medicin mot biverkningarna. Det blir en ond cirkel som inte är bra för patienten. Det säger denne 92-årige läkare i ett pressmeddelande utskickat av den internationella organisationen för Ortomolekylär Medicin. 

Tillsammans med läkaren måste patienten söka individuella lösningar för att hantera eller bli av med sina besvär. I första hand handlar det om att skapa en bra näringsbalans bestående av vitaminer, mineraler, fett- och aminosyror. Först därefter ska läkemedel övervägas och enligt Dr Cambell behöver man sällan gå till detta sista steg. 

Han säger också att näringsbrister är vanliga och kan vara relaterade till genetiska defekter, men han säger också att ingen har funnit att det finns läkemedelsbrister som ger upphov till sjukdom. Han understryker att vissa genetiska defekter kan man komma förbi genom en anpassad och bra diet. Och det menar han har verifierats i flera vetenskapliga studier varav han i sin artikel nämner fyra sådana (ref 1-4). 

Den nu 92-årige läkaren Dr Raph Campbell uppmanar läkare att fortsätta studera hur folk kan uppnå en bättre hälsa och för en doktor handlar det inte bara om studier av litteratur utan också om att lyssna och lära av patienten. Om en doktor inte lär av patienten håller hen inte på med läkekonst utan något annat.

I Sverige är det tyvärr ovanligt att läkare tar lärdom av sina patienter. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar blir ofta nonchalerade när de kommer tillbaka till läkaren efter t ex amalgamsanering eller borttagning av andra dentala material de inte tål för att visa hur friska de blivit av behandlingen. Många berättar att läkaren inte vill lyssna på deras berättelse.

De som anser att de tillfrisknat från allvarliga sjukdomar som fibromyalgi och MS anses ofta av doktorn vara feldiagnostiserade. Vi har hittills inte hört talas om någon läkare som ens funderat över hur många fler som i så fall kan vara feldiagnostiserade.

Hur mycket sjukdom och personligt lidande skulle undvikas om läkare lärde sig att ta patienternas oro på allvar? En doktor behöver vara behjälplig när det gäller att återställa näringsobalanser, ta bort sådant som kan orsaka allergier eller annan överkänslighet och ge råd baserade på individens genetik vad gäller livsstilsfaktorer som kost och motion. 

Läs råden från den 92-årige doktorn via länken nedan. 

Till pressmeddelandet (engelska)
Se mer här om internationella organisationen Ortomolekylär Medicin (engelska)
Till den svenska organisationen för Ortomolekylär Medicin

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu