Ilningar i tänderna är vanligt, enligt en artikel publicerad av Internetodontologi. Av den framgår att ilningar ofta uppstår då tänderna utsätts för värme, kyla samt söta eller sura livsmedel. Ofta uppträder en kraftig smärta och ibland molande värk en tid efteråt. Ilningar beror ofta på att tandemaljen inte remineraliseras ordentligt. Tandvården har flera olika förslag till åtgärder.

Ilningar i tänderna kan uppträda när som helst i livet, men är vanligast bland personer 20-40 år och omkring 80 procent av landets vuxna har besvär då och då. Kostråd kan hjälpa, men om problemet beror på karies, felaktig fyllning eller sprickor i tänderna krävs tandläkarbehandling. Tandblekning kan också ge upphov till ilningar, men ofta går de över efter en tid. 

Fluor används för att blockera dentinkanalerna, som ofta är öppna t. ex. i tandhalsar och då kan fluor användas som gör att kalcumfluorid faller ut och reminieraliserar tanden. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar kan få problem med fluor eftersom det är hormonstörande och kan framkalla biverkningar av olika slag och bättre är därför att använda andra alternativ. 

I tandvården jobbar man även med kaliumsalter i tandkräm, vilket behöver användas två gånger dagligen i några månader för att ge effekt. Tillskott av kalium kanske också hjälper. Även kalium-natrium-fosfosilikat kan användas på liknande sätt som kaliumsalter. Det bildas då ett tätande skikt av kalciumfosfat som senare bildar hydroxyapatit. Tandkräm med hydroxyapatit förbättrar reminieraliseringen av tänderna och finns i vissa tandkrämer. 

Enligt Internetodontologi kan man också få viss lindring av aminosyran arginin som ska finnas naturligt i saliv. Argininet drar till sig kalciumjoner och det bildas ett skyddande kalciumrikt mineralskikt på tandytan. Laser används också av tandvården för att minska ilningarna 

En effektiv remineralisering av tänderna är viktig för att slippa ilningar. Naturligt åstadkoms det genom att ha tillräckligt mycket mineraler och fettlösliga vitaminer i saliven. Tillskott av magnesium, fosfater och kalium kan behövas (ej kalcium hos vuxna) och därtill vitamin D3, K2 och A-vitaminer. Det som kan hämma remineraliseringen och salivens innehåll av näring är bland annat konsumtion av stora mängder fullkorn, bönor och nötter. 

Anledningen är att allt som ska gro innehåller fytinsyra och andra ämnen som binder näringen och hindrar fröna att gro innan marken blivit ordentligt blöt. Genom att blötlägga fröna ett dygn bryts fytinsyran ner av enzymet fytinas och även andra gifter bryts ner av ämnen som blir aktiva vid blötläggninen. Se mer Ramiel Nagel och  Steven Lin.

Till artikeln i internetodontologi

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu