En mer jämlik tandvård behövs. Det kräver flera radikala reformer, t.ex. att inordna i tandvården i den allmänna hälso- och sjukvården och dess högkostnadsskydd. Ett rejält konsumentskydd behövs i tandvården. I dag har konsumenten inga som helst rättigheter om tandläkaren gör fel eller misslyckas. Att bli frisk efter felbehandling kan kosta enorma summor. 

Tandvårdsskadeförbundet ser tre viktiga områden som behöver förändras och som vi hoppas att den pågående utredningen om jämlik tandvård uppmärksammar:

 • Inkludera tandvården i den allmänna hälso- och sjukvården! Sjukvårdens högkostnadsskydd måste omfatta även tandvården. Det ska inte kosta mer att gå till tandläkaren än att gå till andra läkare. Hälsoekonomiska analyser behövs för att påvisa lönsamheten i detta.
 • Läkare och annan sjukvårdspersonal behöver kompetensutveckling för att kunna avgöra om en patient behöver remitteras till tandläkaren. Erfarenheten är att många med besvär från munhålan vandrar runt i sjukvården utan att doktorn hittar några fel. Att symtomen orsakas av tänderna måste man som patient i regel själv upptäcka.
 • Rättigheter för kund/patient i tandvården saknas. Tydlig lagstiftning behövs. Felbehandling ska ersättas utan kostnad för patienten. Det kan gälla allt från dentala material man inte tål till att tänder förloras. Skadestånd bör ges för livslånga handikapp på grund av käkskador, infektioner eller avsaknad av tänder.

Tandvårdsutredningen som ska föreslå åtgärder för mer jämlik tandvård har nu fått ett års förlängning bland annat för att inlemma tandvårdsförordningen i översynen av tandvårdens regelverk. Därmed finns tid för exempelvis hälsoekonomiska analyser och förslag till tydliga konsumentpolitiska åtgärder.

Förbundet har tidigare uppmärksammat utredningen på dessa och andra problem och kommer att göra det igen. Socialdemokraten Veronika Palm är utredningens ordförande. 

Se också Tf:s pressmeddelande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu