Stoppa inte huvudet i sanden utan lär av misstagen, skriver Ola Bratt IVO:s expert på sjukvårdens för För att man ska kunna lära sig av sina misstag krävs ödmjukhet, skriver Ola Bratt, föredragande expert på IVO, om sjukvårdens förhållningssätt till vårdskador

Ola Bratt är expert på sjukvårdens förhållningssätt till vårdskador vid IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som är tillsynsmyndighet för vård och omsorgssektorn i Sverige. Hans debattartikel på Dagens Medicin måste anses ha stor tyngd i vårdsverige. Fint är att han tar upp vikten av att lära av sina misstag, men då måste man förstå att man som vårdgivare begått ett misstag. Tandvårdsskadeförbundet har uppfattningen att vården ofta inte förstår att de begått ett misstag och hur ska de då kunna ta lärdom. 

Diskussionen måste också handla om hur vårdgivare ska kunna ta stöd av patienten för att hitta orsakerna till olika besvärande symtom. När kommer den diskussionen? Det är den väsentliga delen för att få en frisk befolkning som inte känner sig kränkt av sin vårdgivare. Den här aspekten är också den som är svårast att få bukt med.  

Tandvårsskadeförbundets erfarenhet är att vårdgivare sällan lyssnar på patienten. Hos förbundets medlemmar handlar det ofta om besvär som uppkommit i samband med eller strax efter tandläkarbesök. De misstänker själva en rotfyllning, en bro eller guldkrona som orsak till besvären. Istället för att snabbt åtgärda det patienten misstänker skickas denne vidare till olika expert som alla säger att de hittar inget fel. Ofta slutar det med att läkaren säger att de måste lära sig leva med smärta, tinnitus eller något annat allvarligt besvär eller så anses patientens besvär vara psykiskt betingade.

Exempelvis fick en kvinna  titanimplantat plus andra metaller i broarna...under fyra år led hon av svår smärta, käkarna gick inte att öppna det var svårt med både tal och tuggförmåga. Flera experter bedömde henne och sa att de inte hittade något fel. Själv sa hon hela tiden att hon ville ta bort broarna för det var då besvären började.

Till slut tog hon saken i egna händer men ingen tandläkare på hennes ort ville ta bort broarna för "de hittade inget fel". Kvinnan blev omedelbart smärtfri när broarna togs bort - fyra års helvete var över. Om hon anmäler alla läkare och tandläkare hon varit hos och som inte alls kunnat hjälpa henne trots att hon själv misstänkte orsaken vad händer då? Sannolikt anses de ha handlat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och varken IVO eller de själva kommer att erkänna att det begått ett misstag. Var finns lärandet då?

Ett annat exempel är en man med allvarlig käksmärta som han fått efter extraktion av en tand. När olika tandläkare och käkkirurger inte hittade något fel remitterades han till olika expertläkare, men ingen hittade något fel trots att han själv misstänkte att det var något med käkbenet. Under tio års tid sprang han runt i sjukvården utan att få hjälp. Till slut var smärtan outhärdlig och han fick tips om en tandläkare som först inte hittade något, men som sen såg en skugga på röntgen och kunde hitta en del av en rotspets som låg kvar i  käkbenet och orsakade smärtorna och den enorma tröttheten.

Så fort den infekterade rotspetsen var borta och käkbenet ordentligt rensat försvann smärtan som genom ett trollslag. Vad händer om detta anmäls till IVO? Sannolikt anses tandläkare och läkare som behandlat denna man under 10 års tid inte ha begått något misstag. Anledningen är att de saknar kunskaper om hur tänderna eller problem med tände roch käkar påverkar kroppen. Hur ska alla dessa tandläkare och läkare kunna lära sig av ett misstag som de inte ens förstår är ett misstag. Hur ska IVO ta tag i lärandedelen i sådana här fall.

Andra exempel är patienter med diagnostiserad ALS som efter borttagning av amalgamfyllningar och avgiftning av kroppen sluppit sina symtom och följaktligen inte heller avlidit av sin "obotliga sjukdom". Det läkaren då kan säga är att "patienten var feldiagnostiserad" och anser saken utagerad. Borde läkaren ändå inte ha frågat sig om även andra kan ha fått en feldiagnos eller hur många som fått det. Skulle gifter kunna vara orsak till ALS? 

Naturligtvis är det viktigt att lära av misstag i vården. Men frågan måste också gälla hur man upptäcker om man som vårdgivare gör fel. Klinisk uppföljning är kanske det mest väsentliga för att upp upptäcka fel i vården och att man dokumenterar så det är möjligt att gå tillbaka och se vad som gjorts. Att vara ödmjuk inför den okunskap som finns inom medicin och odontologi och att lyssna på patienten som ändå känner sin kropp allra bäst är nödvändigt för en god vård. Av vikt är också att ta med tänderna i den medicinska bedömningen, många orsaker till symtom finns där. 

Till artikeln i dagens medicin

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu