IVO (Inspektionen för vård och omsorg) tar emot klagomål från patienter. Nu har ett nytt sätt att lämna uppgifter om missförhållanden öppnats, det kallas "Tipsa IVO". Myndigheten utreder inte tipset och ger inte heller enskilda personer svar på klagomålen. Tipsen och klagomålen tas dock med i det fortsatta arbetet med myndighetens tillsyn. 

IVO har alltså öppnat möjligheten att klaga utan att myndigheten ska behöva utreda och besvara klagomålen. Tandvårdsskadeförbundet anser att detta är ett bra sätt för myndigheten att få kännedom om risker och sådant som fungerar mindre bra. Vi förutsätter att klagomålen kommer att ligga som grund för en del av tillsynsverksamheten. Tipsa alltså IVO.

Det är bra om så många som möjligt använder IVO:s nya möjlighet att berätta om missförhållanden, rena övergrepp eller annat som kan vara viktigt att föra vidare. Det kan göras i kombination med klagomål till företaget och patientnämnden, men för den som inte orkar med den formella vägen är detta ett bra komplement.

Följ länkarna nedan för mer information och för att komma till klagomålsblanketten. Det går också att ringa in eventuella frågor. Då ringer man växeln tel 010-788 50 00 och ber att få bli kopplad vidare till rätt avdelning eller person. 

Det går också att kontakta IVO:s upplysningstjänst för frågor som rör tandvården. Svaren som ges är dock generella så i enskilda fall går det inte att få konkreta svar. Även i detta fall är det IVO:s växel man ringer till. 

Till IVO:s information 
Till tipsa IVO (tel till IVO 010 788 50 00, växeln)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu