Tandläkare har alltför dålig kunskap om läkemedel som utgör risk för nedbrytning av käkbenet (osteonekros). Framför allt handlar det om bisfosfonater och denusonab som är läkemedel mot benskörhet, men som kan ha precis motsatt effekt på käken. Patienter som tar dessa mediciner kan få allvarliga problem vid t. ex. utdragning av tänder. 

Endast en av tio tandläkare anser att de har tillräckliga kunskaper om vilka läkemedel som påverkar käkbenet. Uppgifterna kommer från en enkät där 58 procent  svarade. Tandvårdsskadeförbundet får då och då frågor från oroliga patienter angående framför allt läkemedel mot osteoporos. Oftast har varken läkare eller tandläkare kunnat besvara deras oroliga frågor.

Fortbildning behövs både hos läkare och tandläkare i denna fråga. Det som är viktigt är att patienten dels får reda på riskerna för biverkningar, men också att de får remiss till tandläkaren för att dra ut eventuella skadade tänder innan medicineringen påbörjas.

Särskilt allvarligt är det för dem som får injektioner, eftersom de får livslånga besvär. Injektionerna gör att läkemedlet aldrig går går ur kroppen, vilket innebär att det inte hjälper att göra uppehåll. De som får tabletter kan göra uppehåll några månader och därefter klarar de oftast tandläkarbehandlingen. 

Till Tandvårdsskadeförbundet uppger patienterna i vissa fall att de aldrig hade påbörjat medicinering mot benskörhet om de förstått riskerna för käkbenet. Andra säger att de hade väntat tills situtationen blivit mer allvarlig om de förstått riskerna.

Det är viktigt att även läkarnas kunskaper ökar så de kan ge adekvat information och bra råd till patienterna samt remittera till tandläkare innan behandlingen påbörjas. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Till forskningsartikeln
Till tidigare artikel på hemsidan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu