Tandläkarförbundet har precis som Tandvårdsskadeförbundet drivit frågan om att alla som tvingats avbryta behandlingar till följd av pandemin ändå ska ha rätt till högkostnadsskyddet. Nu föreslår regeringen en lagändring för att förlängning av högkostnadsskyddet ska kunna bli verklighet. Det måste först röstas igenom i riksdagen. 

Både Tandläkarförbundet och Tandvårdsskadeförbundet är oroade över tandhälsan, Särskilt gäller det personer över 70 år som myndigheterna  uppmanat att stanna hemma för att minska risken för smitta. Det har lett till att många inte heller kommit till tandläkaren ens för att fortsätta påbörjade åtgärder. För flertalet har tandvård sökts endast i mycket akuta fall. 

Stor oro finns från båda förbunden att detta leder till sämre tandhälsa. Hos äldre personer som är muntorra och/eller äter mediciner som påverkar kariesfrekvensen kan tandhälsan förändras mycket snabbt. 

Tandvårdens högkostnadsskydd löper över ett kalenderår, vilket innebär stora subventioner för dem som kommer över gränsen 15 000 kr. Gör man omfattande arbeten med flera kronor, broar, delproteser eller tandimplantat nås denna nivå mycket snabbt. 

Risken finns nu att patienter som före Covid-19 påbörjade en tandläkarbehandling tvingas till en ny period, vilket innebär att de betalar minst 6000 kr innan de når den magiska gränsen 15 000 kronor över vilken försäkringskassan betalar 85 procent av kostnaden. Redan från början är kostnaderna höga, men om man dessutom tvingas till en ny period på grund av Covid-19 ökar det den enskildes ekonomiska påfrestning. 

Till regeringens pressmeddelande med anledning av kompensation av högkostnadsskyddet
Till Tandläkartidningens artikel om behov av kompensation av högkostnadsskyddet
Till inlägg på hemsidan om krav på förlängt högkostnadsskydd på grund av Covid-19

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu