USA har äntligen beslutat om en lag med krav på amalgamavskiljare på tandläkarmottagningar för att minska kvicksilverutsläppen. Sverige ligger således lång före. Detta är en miljöåtgärd, men röster höjs också för att förbjuda amalgam av hälsoskäl. Sverige har förbjudit amalgam av miljöskäl medan EU i sitt kommande förbud anger hälsoskäl och att hänsyn ska tas till känsliga grupper. Förbudet i EU kommer till att börja med endast att omfatta barn, gravida och ammande kvinnor.  

IAOMT/USA (International Academy of Oral Medicin & Toxicology) har i ett pressmeddelande tagit upp behovet av ett totalt amalgamstopp av hälsoskäl. I inget land borde barn och gravida få amalgam i tänderna då detta hela tiden läcker kvicksilver som tas upp i kroppen.

Kvicksilver är en giftig tungmetall som påverkar kroppen på många olika sätt. Metallen har förmåga att påverka generna, vilket medför att sjukdomar eller missbildningar kan uppträda. Kvicksilver binds också till proteiner och kan därigenom skapa autoimmuna reaktioner eller minska enzymernas möjligheter att delta i nödvändiga biokemiska reaktioner.

Se mer i IAOMT:s pressmeddelande (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu