USA har äntligen beslutat om en lag med krav på amalgamavskiljare på tandläkarmottagningar för att minska kvicksilverutsläppen. Sverige ligger således lång före. Detta är en miljöåtgärd, men röster höjs också för att förbjuda amalgam av hälsoskäl. Sverige har förbjudit amalgam av miljöskäl medan EU i sitt kommande förbud anger hälsoskäl och att hänsyn ska tas till känsliga grupper. Förbudet i EU kommer till att börja med endast att omfatta barn, gravida och ammande kvinnor.  

IAOMT/USA (International Academy of Oral Medicin & Toxicology) har i ett pressmeddelande tagit upp behovet av ett totalt amalgamstopp av hälsoskäl. I inget land borde barn och gravida få amalgam i tänderna då detta hela tiden läcker kvicksilver som tas upp i kroppen.

Kvicksilver är en giftig tungmetall som påverkar kroppen på många olika sätt. Metallen har förmåga att påverka generna, vilket medför att sjukdomar eller missbildningar kan uppträda. Kvicksilver binds också till proteiner och kan därigenom skapa autoimmuna reaktioner eller minska enzymernas möjligheter att delta i nödvändiga biokemiska reaktioner.

Se mer i IAOMT:s pressmeddelande (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu