Praktikertjänst har nu publicerat sin kurs om hur man ska minska kvicksilverutsläppen från tandläkarkliniker.Arbetet har pågått under en längre tid med hjälp av EU-pengar. Det är bra att Praktikertjänst uppmärksammar kvicksilvers miljöfaror och försöker förmå tandvårdspersonal att minska miljöutsläppen. Man duckar dock för frågan om riskerna för personal och patienter.  

Praktikertjänst har tagit kvicksilvers miljöeffekter på stort allvar och har gjort en pedagogisk och bra kurs i syfte att minska miljöutsläppen i tandvårdens många olika moment. Det som inte alls tas upp är dock riskerna för personal och patienter. 

Ett litet avsnitt finns som tar "hur kvicksilver påverkar oss". I det undviker man konsekvent att nämna kvicksilverånga. Istället koncentreras på metylkvicksilver. Ett behändigt sätt att slippa ljuga.

Det framgår av en poddintervju med en forskare att kvicksilver i form av metylkvicksilver tas upp i hjärnan, dvs man an få en känsla av att riskerna med kvicksilver uppstår först då kvicksilver släppts ut i naturen, metyleras och återtas i form av metylkvicksilver från t ex konsumtion av fisk. 

Ingen antydan görs om att det bildas stora mängder kvicksilverånga vid allt arbete med amalgam, dvs även vid putsning och bortttagning av amalgam. Inte heller nämns att kvicksilverånga också tränger igenom blodhjärn- respektive placentabarriärerna.

Kanske hade det varit svårt att lansera kursen om man varit ärlig när det gäller kvicksilvers farlighet i arbetsmiljö. Det kan i vissa lägen vara lättare att blunda för alltför obekväma fakta. Se mer i länkarna nedan.

Till kvicksilververktyget
Till avsnittet om hur kvicksilver påverkar oss

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu