Många sjukdomar kan bero på kvicksilver som finns i miljön och i folks amalgamfyllningar, enligt läkaren och forskaren Staffan Skogvall. Han är också VD för företaget Pharma Lundensis som utvecklar substanser för att avgifta kroppen från kvicksilver. Lyckade resultat fick företaget i en studie med KOL-patienter. 

- Kvicksilver är ett giftigt ämne som finns överallt omkring oss, säger Staffan Skogvall. Han är lungspecialist och fann tidigt att kvicksilver påverkar risken för KOL och andra lungsjukdomar.

Avgörande för om man blir sjuk eller inte eller vilken typ av sjukdom man får, beror enligt Skogvall, på vilka gener man har.  Vissa människor tolererar kvicksilver ganska väl, medan andra blir sjuka av väldigt låga nivåer och symtomen varierar.

Jodkol användes i försöket med KOL-patienter och enligt Staffan Skogvall gav försöket positivt resultat. Dock gick utsöndringen av kvicksilver alltför långsamt och dessutom uppträdde biverkningar. Ett nytt ämne för avgiftning av kvicksilver har därför tagits fram.

Tanken är att den nya medicinen ska fånga upp kvicksilver i tarmen. Det kommer att användas på patienter med kronisk trötthet (ME/CFS) i en ny studie och företaget gör också försök med ett särskilt ämne för att bota kronisk bronkit, också med kvicksilver i fokus.

Staffan Skogvall tror mycket på kvicksilver som orsak till många kroniska sjukdomar.De t gäller bland annat KOL, kronisk trötthet och kronisk bronkit.

För att få in mer kapital till pågående studier sker en nyemission och det finns möjlighet att teckna nya aktier i bolaget.

Se mer på företagets hemsida
Se också pdf-filen nedan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu