Många sjukdomar kan bero på kvicksilver som finns i miljön och i folks amalgamfyllningar, enligt läkaren och forskaren Staffan Skogvall. Han är också VD för företaget Pharma Lundensis som utvecklar substanser för att avgifta kroppen från kvicksilver. Lyckade resultat fick företaget i en studie med KOL-patienter. 

- Kvicksilver är ett giftigt ämne som finns överallt omkring oss, säger Staffan Skogvall. Han är lungspecialist och fann tidigt att kvicksilver påverkar risken för KOL och andra lungsjukdomar.

Avgörande för om man blir sjuk eller inte eller vilken typ av sjukdom man får, beror enligt Skogvall, på vilka gener man har.  Vissa människor tolererar kvicksilver ganska väl, medan andra blir sjuka av väldigt låga nivåer och symtomen varierar.

Jodkol användes i försöket med KOL-patienter och enligt Staffan Skogvall gav försöket positivt resultat. Dock gick utsöndringen av kvicksilver alltför långsamt och dessutom uppträdde biverkningar. Ett nytt ämne för avgiftning av kvicksilver har därför tagits fram.

Tanken är att den nya medicinen ska fånga upp kvicksilver i tarmen. Det kommer att användas på patienter med kronisk trötthet (ME/CFS) i en ny studie och företaget gör också försök med ett särskilt ämne för att bota kronisk bronkit, också med kvicksilver i fokus.

Staffan Skogvall tror mycket på kvicksilver som orsak till många kroniska sjukdomar.De t gäller bland annat KOL, kronisk trötthet och kronisk bronkit.

För att få in mer kapital till pågående studier sker en nyemission och det finns möjlighet att teckna nya aktier i bolaget.

Se mer på företagets hemsida
Se också pdf-filen nedan

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu