Illustrerad vetenskap listar de tio värsta medicinska misstagen och bland dessa finns kvicksilver som medicin. Tidningen skriver att vi i dag vet att kvicksilver ger många olika symtom. Trots historiska misstag har många kvicksilver i tänderna i form av amalgam. Amalgam avger ständigt kvicksilverånga som andas in - sjukdomsrisken är uppenbar. 

Bland läkarvetenskapens tio största misstag finns alltså mediciner med kvicksilver. Illustrerad vetenskap redovisar att kvicksilver stör hjärnans funktioner, orsakar tryck över bröstet, matsmältningsproblem, andningsbesvär och andra biverkningar som depression och ångest. 

Illustrerad vetenskap tar upp exemplet med Kinas kejsare Ying Zheng (259 f Kr–210 f Kr) som intog den flytande metallen hela livet, trots att hans tunga svullnade och hans tandkött blev inflammerat. Amalgamskadade känner väl till dessa besvär. Ändå drack kejsaren kvicksilver, vilket inte är lika skadligt som att andas in det.

Den kvicksilverånga som ständigt bildas från tändernas amalgamfyllningar andas man in och 80 % av kvicksilvret tas då upp av lungorna och sprids till kroppens olika organ. Kvicksilverförgiftade amalgambärare har ofta extrem trötthet, ont i muskler och leder, tarmbesvär, hjärtproblem, synrubbningar och ibland illamående och feber samt ångest och andra problem som ofta klassas som psykiska. 

Akrodynia eller Pink Disease är ett av många sjukdomstillstånd som beror på kvicksilverförgiftning. Sjukdomen drabbade framför allt barn med smärtsamma hudutslag, muskelkramper, apati, sömnlöshet med mera och berodde på kvicksilverförgiftning då kvicksilverhaltiga pulver eller salvor användes.

Medicinen (kalomel) användes bland annat vid problem då tänder bröt fram. Behandlingen bestod av ett pulver som gnuggades in i tandköttet. Kalomel användes också som avmaskningsmedel och smörjdes på huden. Sällan skrivs om denna katastrof och det dröjde alltför länge innan skadligheten uppdagades. Många barn utsattes för ett fruktansvärt lidande. 

Psykiska besvär av allehanda slag ger kvicksilverförgiftning också upphov till. Det är väl känt bland annat hos hattmakare och spegeltillverkare som förr i tiden använde kvicksilver. Personer i dessa yrkeskategorier ansågs allmänt vara konstiga och tokiga.

Att alla inte blir sjuka beror på att möjligheten att bli av med gifterna som kommit in i kroppen är olika. Det handlar om kroppens genetiska förmåga till avgiftning. Individer med försämrad avgiftning ackumulerar gifter i kroppen och när halten överskrider en viss nivå i ett organ blir man sjuk. Ofta ackumuleras kvicksilver i hjärnan. 

Till Illustrerad Vetenskap (Det fjärde misstaget)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu