Aktion för att stoppa hudprodukter som innehåller kvicksilver som blekmedel pågår. Flera internationella organisationer deltar inom ramen för nätverket Zero Mercury Working Group. Tandvårdsskadeförbundet är del av denna organisation och har tillsammans med många andra undertecknat breven till de två stora internationella försäljarna Amazon och eBay. Fler aktiviteter behövs för att minska riskerna för utsatta befolkningsgrupper. Kvicksilver är ett alltför giftigt ämne för att smörjas på huden. 

I vissa länder önskar sig folk ljusare hy och använder då hudvårdsprodukter som bleker huden. Flertalet av dessa innehåller giftigt kvicksilver och ofta lång över 1 ppm (parts per million) som är gränsvärdet för den här sortens produkter enligt Minamataavtalet (internationellt kvicksilveravtal). Med tanke på kvicksilvers toxiska effekter borde all kvicksilveranvändning vara förbjuden.

Det internationella nätverket Zero Mercury Working Group (ZMWG) som också Tandvårdsskadeförbundet tillhör har bekostat en stor studie kallad "Kvicksilver i blekningshudkrämer". Studien visar att kvicksilverinnehållet i sådana hudkrämer är alltför högt och kvicksilverinnehålet i de mest giftiga krämerna innehöll 93-16 353 ppm kvicksilver.

I Bangladesh såldes under 2018 fyra av de fem blekningskrämerna som hade högst kvicksilverhalt, men många av de värsta krämerna såldes också i Dominikanska republiken, Mauritius, Filippinerna, Trinidad och Tobago samt Thailand.

Dessa kvicksilverinnehållande krämer kan orsaka hudutslag, missfärgning av huden och blekning. Långvarig exponering kan också ge skador på ögon, lungor, njurar magtarmkanalen, immunsystemet och nervsystemet.

Berörda länder bör enligt ZMWG starta kampanjer om de potentiella riskerna med att använda dessa blekningsprodukter. Tyvärr finns starka kommersiella krafter för att fortsätta använda kvicksilverbaserade hudprodukter för att folk ska få ljusare hy. Av rapporten framgår att den årliga försäljningen år 2017 uppgick till 17,9 miljarder dollar och enligt industrins förväntningar kommer försäljning att öka kraftigt de närmaste åren. 

Till artikel i Dakha Tribune (engelska)
Till ZMWG:s underlagsrapport
Tandvårdsskadeförbundet och många andra organisationer har undertecknat brev till försäljare m fl om att stoppa hudvårdsprodukter med kvicksilver (se Pdf-filer nedan)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu