I senaste numret av Tf-bladet (nr 2/2018) redovisas forskning om epifaryngit eller inflammation i nässvalgrummet. Det  handlar om inflammation i området mellan svalget och näshålan och orsaken tros vara luftföroreningar eller bakterier som andas in. Flera besvär som har med störningar av det autonoma (självständiga) nervsystemet verkar kunna uppkomma. Exempel på detta är frusenhet, hjärtklappning, yrsel, migrän och magproblem. Frågan är om långvarig inandning av kvicksilverånga kan ge epifaryngit.  

I Tf-bladet berättar Gert Brodén om hur epifaryngit diagnostiseras och vilka symtom som är vanliga. Flera kroniska sjukdomar tycks ha förbättrats efter behandling. Gert Brodén ställer i artikeln frågan om epifaryngit kan vara en orsak till att vissa amalgamskadade inte blir friska efter amalgamsanering. 

Behandlingen av epifaryngit görs genom att stryka enprocentig zinkkloridlösning på väggarna av epifarynx, vilket en läkare eller sjuksköterska skulle kunna göra. Frågan är bara om svenska läkare är beredda att försöka diagnostisera detta problem och bistå med behandlingen. 

Epifaryngit ska inte förväxlas med faryngit som handlar om svullnad i inre men mer synliga delar av svalget och gomseglet. Epifaryngit är alltså ett tillstånd som är svårt att både uppräcka och se och det behövs endoskopi eller att man analyserar prover från epifarynx.

Till artikeln i Tf-bladet
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu