Kronisk trötthetsyndrom (ME/CFS) drabbar många i Tandvårdsskadeförbundet. Delvis kan metaller bidra till besvären, men även när amalgamfyllningar etc tagits bort kan det vara svårt att bli av med den enorma tröttheten. Kroppens energisystem har svårt att återhämta sig. Den finske läkaren Olli Polo har dock funnit att salt- eller kanske mer korrekt natriumbrist kan vara boven i dramat. Saltinfusioner eller bara rekommendationen att dricka fysiologisk koksaltlösning har fått god effekt på flera av hans patienter. 

Det låter helt fantastiskt att lite salt ska kunna minska efterhängsen och kronisk trötthet. Olli Polo är övertygad om att han funnit orsaken till åtminstone en del av problemen hos människor med med ME/CFS. Det började med att han som egentligen är sömnforskare fann onormala sömnmönster hos kronoiskt trötta patienter. 

Olli Polos teori är att om energibrist i cellerna uppstår går kroppen ner på sparlåga och stänger av olika organ för att spara energi till det som är viktigast för överlevnaden. 

Njurarna är ett av de organ som går in in viloläge snabbt. Då återupptas inte natrium, eftersom det är en energikrävande process. Följden blir att natrium och olika salter rinner ut ur kroppen och energibristen förvärras genom att kroppen inte längre tar upp näring. Natriumbristen orsakar i sin tur att kroppen utsöndrar vatten, vilket bidrar till minskad blodvolym.

Vanligt är att man ofta är kissnödig och behöver gå upp mitt i natten, vilket ytterligare försämrar nattsömnen. Vid uppvaknandet utsöndras noradrenalin och till slut tar noradrenalinet slut, vilket påverkar kroppen på många olika sätt bland annat blir immunförsvaret sämre. Allt blir en ond cirkel; för lite sömn, brist på natrium och noradrenalin, näringsupptaget minskar, mottagligheten för sjukdomar ökar och energibristen ökar. Kroppen fortsätter att stänga ner fler och fler funktioner.

Det Polo också upptäckt är att energibrist leder till att huden blir förslappad och många av patienterna får förslappad ut och nedhängande ögonlock. Man  får lätt åderbråck och blåmärken. Bristen på noradrenalin gör att .blodkärlens väggar vidgas och det blir svårare för blodet att transporteras till hjärtat och hjärnan. Kognitiva problem kan uppstå och känsligheten för olika stimuli ökar. Många blir onormalt känsliga för ljud, ljus, el och mycket annat. 

Saltinfusioner har Olli Polo använt för att återställa natriumbalansen och för att öka blodvolymen. Resultaten har varit mycket goda och flera av hans patienter med ME/CFS har förbättrats och fått ökad livskvalitet. 

Läs mer i artikeln i Medicinsk Access

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu