Den finske läkaren och forskaren Olli Polo föreläste i Stockholm om ett helt nytt synsätt på kroniskt trötthetssyndrom. Precis som många andra menar han att grunden är brist på energi till följd av att cellernas mitokondrier inte klarar att bilda tillräckligt med energi. Symtom som uppkommer är bland annat förslappat skinn, rosasea inklusive åderbråck på benen och i nacken. 

Hypotesen är bland annat saltbrist och att natriumhalten sjunkit under en viss nivå som gör att kroppen inte längre fungerar som den ska. Det bildas inte tillräckligt med energi och cellerna klarar då inte att sköta biokemin och inte heller att upprätthålla normala potentialskillnader mellan ut- och insidan av cellen.

Olli Polo anser att bindväven blir tunnare vid saltbrist och att blodkärlen vidgas och inte klarar att pumpa blodet genom kroppen. Därmed försämras syresättningen och kroppens celler bildar inte den livsviktiga energimolekylen ATP i tillräcklig mängd. 

Låg energinivå gör att det sympatiska nervsystemet tar över vissa funktioner och sätter dessa på sparlåga för att andra mer livsviktiga processer ska få tillräckligt med energi. Inte heller lymfsystemet fungerar som det ska och immunförsvaret hämmas vid energibrist.

Det Polo kan mäta är låg halt natrium, lågt pH, för mycket mjölksyra och socker, vilket gör att cellerna förstörs. Även sömnens naturliga rytm störs och i praktiken betyder det en förlängd sömnkurva, vilket gör att man behöver sova längre än normalt. 

Vid sömn går kroppen i vila och flera funktioner stängs naturligt av. Hos personer med kronisk trötthet kan vilan bli så djup att kroppen går ner till ett stadium med farligt låg aktivitet. Då kickas man automatiskt igång, vilket gör att en del vaknar vid tretiden och inte kan somna om på en gång. För att hindra detta ger Polo en mycket låg dos adrenalin vid sänggående, vilket ofta hindrar kroppen att sjunka alltför långt ner i vilan. 

Polo ger också saltlösning inklusive vissa vitaminer och mineraler och har fått mycket bra effekt på sina kroniskt trötta patienter. Då kronisk trötthet är ett långvarigt funktionshinder och till och med kan bli ett livslångt sådant borde Polo få applåder för sina insatser. Men så är det inte. Istället blir han uthängd i media som icke seriös och den finska motsvarigheten till IVO utreder honom och har dragit in möjligheten att skriva ut vissa mediciner.

Han blev till och med av med sin professorstitel, trots mångårigt arbete som sömnforskare och lärare för blivande läkare. Olli Polo har dock inte slagits ned av detta utan öppnade raskt en egen klinik, Unesta, där han tar emot och behandlar patienter med kroniskt trötthetssyndrom. Dessutom fortsätter han att utveckla sina metoder, följder upp dem systematiskt och antecknar alla biverkningar som uppstår. Det är bra att det finns personer som vågar pröva nytt. 

Föredraget arrangerades av Svenska sällskapet för ortomolekylär medicin (SSOM) i Stockholm i april 2018.

Se också denna artikel

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu