Kroniskt trötthetssyndrom finns i många sjukdomstillstånd. Det är vanligt bland tandvårdsskadade liksom när man genomgår cancerterapier i form av cellgifter och strålning. Forskaren Gart Nicolson har foljt upp ett kostpreparat bestående av lipider eller fetter som finns i cellväggarna i flera studier och fått mycket bra resultat enbart med lipidtillskott. 

Gart Nicolson är en mycket duktig forskare som specialiserat sig på cellmembranernas funktion, men han har också forskat på mycoplasma och hur olika gifter påverkar kroppen. Andra forskare har patenterat ett lipidtillskott som främst består av fosfatidylkolin inbäddat i små fettdroppar för att säkert nå cellerna. Fosfatidylkolin finns bland annat i sojabönor och solrosfrön, men har en benägen het att brytas ner i magtarmkanalen och i vissa lägen kommer inte tillräckligt mycket fram till de celler som behöver fetterna. 

Många med kronisk trötthet och kanske också andra symtom kan uppenbart ha nytta av det tillskott som kallas RTFactor och som sagt är patenterat. Nu har Ann-Marie Lidmark skrivit två artiklar på svenska i detta ämne som kanske är lättare att ta till sig än de vetenskapliga rapporterna som hemsidan tidigare hänvisat till. Se pdf-erna från tidningen Medicinsk Access nedan

Till den vetenskapliga rapporten (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem.

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizys AB, som sköter registrering av avgiften i samverkan med Föreningssupport som precis som tidigare har hand om medlemsregistret. 

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu