På hemsidan har vi tidigare skrivit om Livsmedelsverkets förslag att begränsa mängden näringsämnen i kosttillskott. Svensk Egenvårds VD har skrivit en mycket kritisk rapport på Svenska Dagbladets debattsida. Många av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har behov av höga halter vitaminer och deras situation kommer att försämras om Livsmedelsverkets förslag går igenom. 

Av debattartikeln framgår att Svensk egenvård fört fram en rad konkreta förslag för att förbättra säkerheten gällande tillskott av vitaminer och mineraler. Samtliga har Livsmedelsverket förkastat och istället föreslår verket högsta tillåtna halter av vitaminer och mineraler.

Svensk egenvårds förslag gäller bland annat att införa ett generellt förbud mot skadliga produkter och att tillåta tilläggsmärkning på produkter för att ge bättre hälsoinformation. Sådana förslag har Livsmedelsverket helt negligerat. Vad driver myndigheten att lägga fram nuvarande förslag?

Livsmedelsverket framhäver att säkerhetsaspekter avgjort, men det menar Mats Nilsson från Svensk Egenvård är helt missvisande. Han säger att udden snarare är riktad mot de svenska hälsokostföretagen. Förslaget kommer förstås, om det genomförs, också att drabba oss som konsumenter.

I dag skriver sjukvården sällan ut vitamin B12 till dem som behöver det, inte heller metylfolat eller magnesium. Har man hälsoproblem som bottnar i vitamin- och mineralbrister så får man ingen hjälp i svensk sjukvård. Då är det en trygghet att kunna gå till hälsokostaffären och få råd om vilka kosttillskott som är möjliga att använda. Många behöver denna egenvård för att hålla sig friska. 

Mats Nilsson skriver att om Livsmedelsverkets förslag genomförs blir en konsekvens att svenska konsumenter köper produkter från utländska e-handelsföretag istället för från svenska. Svensk tull kommer knappast att kunna hindra detta. Förslaget kommer således inte bara att missgynna konsumenten utan även svenska företag som hälsokostaffärer och e-handelsbolag. 

Läs artikeln via länken nedan och ring eller maila gärna dina riksdagspolitiker för att berätta hur förslaget drabbar dig.

Till debattartikeln i SvD
Se också artikel Kurera

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu