I en debattartikel i Läkartidningen skriver en läkare att kolesterolsänkande mediciner för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar bör ifrågasättas. Överlevnaden för dem som behandlas med statiner är enligt en refererad undersökning i den välrenommerade , tidskriften The Lancet försumbar. Andelen hjärt- kärlsjukdomar har visserligen halverats sedan slutet av 1980-talet, men om det beror på statiner är inte säkerställt, enligt artikelförfattaren.

Författaren till den kritiska artikeln är Hans Duner, läkare från Bromma. Han menar att alla läkare som ordinerar statiner bör läsa artikeln i The Lancet (se länk nedan) och själva bilda sig en uppfattning om statiner verkligen är så effektiva som många läkare i dag tror.Han menar att det inte finns riktigt stöd för detta. Dessutom finns risk för biverkningar som sänker livskvaliteten.

Statiner hämmar syntes av vitamin K2, påverkar CoQ10 liksom seleninnehållande proteiner, enligt Dr Mercola. Det senare försämrar avgiftningen då mängden av avgiftningsenzymet glutationperoxidas reduceras. Statiner har också många andra negativa effekter bland annat på grund av att kolesterol behövs för tillverkning av många viktiga hormoner.

Se mer i Läkartidningen
Till artikeln i Lancet om statiner (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu