I en debattartikel i Läkartidningen skriver en läkare att kolesterolsänkande mediciner för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar bör ifrågasättas. Överlevnaden för dem som behandlas med statiner är enligt en refererad undersökning i den välrenommerade , tidskriften The Lancet försumbar. Andelen hjärt- kärlsjukdomar har visserligen halverats sedan slutet av 1980-talet, men om det beror på statiner är inte säkerställt, enligt artikelförfattaren.

Författaren till den kritiska artikeln är Hans Duner, läkare från Bromma. Han menar att alla läkare som ordinerar statiner bör läsa artikeln i The Lancet (se länk nedan) och själva bilda sig en uppfattning om statiner verkligen är så effektiva som många läkare i dag tror.Han menar att det inte finns riktigt stöd för detta. Dessutom finns risk för biverkningar som sänker livskvaliteten.

Statiner hämmar syntes av vitamin K2, påverkar CoQ10 liksom seleninnehållande proteiner, enligt Dr Mercola. Det senare försämrar avgiftningen då mängden av avgiftningsenzymet glutationperoxidas reduceras. Statiner har också många andra negativa effekter bland annat på grund av att kolesterol behövs för tillverkning av många viktiga hormoner.

Se mer i Läkartidningen
Till artikeln i Lancet om statiner (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu