Tandvårdsskadade utsätts ofta för kränkningar i vården och därför ger Tandvårdsskadeförbundet sina medlemmar rådet att inte berätta om sina misstankar att kvicksilver eller oral galvanism mellan olika metaller i munhålan är orsak till sjukdomssymtomen. En vetenskaplig undersökning, gjord av en läkare och professor vid Linköpings universitet, har nu visat att patienter ofta känner sig kränkta i vården. 

Forskarna som med vetenskapliga metoder undersökt förekomst av kränkningar i vården redovisar dessa främst ur ett vårdgivarperspektiv. Det framgår inte orsakerna till att patienterna känt sig kränkta. Istället för att fundera över vad som förekommer i situationen mellan vårdgivare och patient försöker forskarna förklara patientens känslor med bakgrundsfaktorer. En av dessa är att sexuella övergrepp förekom i hög utsträckning hos gruppen som kände sig kränkt. 

Tandvårdsskadeföbundets medlemmar känner sig främst kränkta på grund av att vårdgivaren inte tar deras bekymmer på allvar och inte heller vill lära sig mer om tändernas betydelse för tandhälsan. Medlemmarna redovisar exempelvis att läkare sagt angående den extrema tröttheten "gå ut och spring så ska du se att det går över". 

Flertalet personer Tandvårdsskadeförbundet kommer i kontakt med och som själva upplever att amalgamfyllningar, titanimplantat eller rotfyllningar är orsak till deras problem blir bättre eller helt friska efter att de gått till en tandläkare som åtgärdat de upplevda problemen.

Att lyssna på patienten och att se till att denne får adekvat behandling utifrån egenupplevda orsaken skulle absolut vara samhällsekonomiskt lönsamt. Dessutom skulle patienten inte uppleva sig kränkt och skulle slippa eventuella psykiska problem eller annan form av nedsatt livskvalitet till följd av ett otrevligt och kränkande bemötande i vården.

Många sjukdomar orsakas av problem i tänderna - det visar alltmer forskning. Att ta detta på allvar i vården är nödvändigt för att få ner sjukvårdskostnaderna. Det handlar således i allra högsta grad om patientsäkerhet, men betydligt mer omfattande än vad den nu redovisade forskningsrapporten redovisar. 

Nedan finns länkar till artikeln i Läkartidningen, fallbeskrivningar och en intervjuunderssökning med ett urval av Tandvårdsskadeförbundets medlemmar som mer detaljerat redovisar vad patienterna känner sig kränkta av.

Till artikel i Läkartidningen
Till historien om Britta (hon upplevde framför allt att kränkningarna berodde på att läkare och tandläkare inte trodde på vad hon sa och att de nonchalerade hennes besvär å det grövsta och förklarade dem som psykiska)
Till Britt-Maries berättelse
Bemötande av tandvårdsskadade i vården, uppsats Mälardalens högskola

Källhänvisning:
« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu