Nobelpriset i medicin har gått till grundforskning om kroppens syrereglerande förmåga. Att syre är viktigt för kroppens immunförsvar, fosterutveckling med mera har varit känt länge. Nobelpriset har nu gått till forskarna  som identifierat en liten molekyl med stor betydelse för just syreregleringen. Forskare i Sverige har också tittat på denna molekyl hos patienter med tandimplantat där man funnit att proteinet skyddar mot käkbensförlust. 

Årets Nobelpris i medicin går till läkarna William Kaelin, Peter Ratcliffe och Gregg Semenza. De har forskat om hur celler känner av och anpassar sig efter syretillgång och det handlar om proteinet HIF-1α som uppenbart spelar en central roll i kroppens syrereglerande förmåga. Vid höga syrenivåer innehåller celler mycket lite HIF-1α, men mängden ökar vid låga syrenivåer. Förmågan att bilda detta protein tycks således påverka syretillförseln.

Shariel Sayardoust har forskat på denna lilla molekyl och fann att detta proteinkomplex spelar en viktig roll i läkningsprocessen. Benförlusten när implantat sattes in blev mindre hos patienter med hög halt protein i käkbenet. Proteinet HIF-1α har enligt hennes forskning en skyddande inverkan åtminstone i överkäken. Benförlusten var altså mindre hos de patienter som har en stor mängd av proteinet i käkbenet, vilket i sig har med kroppens syrereglerande förmåga att göra. Nya uppföljningar och nya försök kommer att göras vid högskolan i Jönköping. 

Till artikel i Tandläkartidningen
Till artikel om nobelpriset i medicin i forskning.se

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu