Kontrollen av medicintekniska produkter som exempelvis tandfyllningar, implantat och pacemakers är förvånansvärt dålig. I princip är det tillverkarens ord som gäller. SVT Nyheter har granskat pacemakers och konstaterar att flera av dem haft tekniska problem eller gått sönder i förtid. Detta är en del av en internationell  granskning av medicintekniska produkter.

SVT Nyheter har gjort sin granskning med hjälp av Pacemakerregistret, vilken visar att läkare har tvingats operera ut drygt 1 300 pacemakers, ICD-dosor och hjärtelektroder under de senaste tio åren i Sverige på grund av att de gått sönder eller haft tekniska problem. Sannolikt är det ännu fler hjärtpatienter som fått riskprodukter inopererade. 

Flera patienter har fått ett stort antal elstötar på så mycket som 900 volt när isoleringen till elektroderna har spruckit. Det är mycket smärtsamt och kan leda till okontrollerad hjärtrusning. 

Till skillnad från läkemedel granskas och godkänns inte tandfyllningar, implantat och andra riskprodukter av en statlig myndighet innan de får säljas. De måste dock vara CE-märkta och certifiering krävs av ett särskilt granskningsföretag. Men hör och häpna godkännande görs helt och hållet på de uppgifter tillverkaren uppger. Klinska studier behövs inte. 

En ny EU-lagstiftning träder i kraft år 2020, men enligt den granskningen som görs av ICIJ:s och SVT kommer även i fortsättningen granskningen att ske utifrån tillverkarnas egna påståenden. Kraven på de undersökningar som tillverkaren ska utföra är låga och i praktiken räcker det med en deltagare för att redovisa att man gjort en klinisk undersökning. 

Märkligt är att kontrollen inte förbättras. Dentala material och implantat i käkbenet har folk ofta under en stor del av sin livstid. Trots det sker varken kliniska undersökningar innan produkten släpps ut på marknaden eller klinisk uppföljning efter marknadsintroduktionen. Ett biverkningsregister finns, men eftersom tandläkare sällan rapporterar in biverkningar, är det fullständigt meningslöst. 

Nu riskerar patienterna att få galvaniska strömmar mellan olika metaller, vilka stör kroppens eget elsystem eller så läcker ämnen ut i vävnaderna som kan orsaka allerier eller förgiftning. Mängder av till synes oförklarliga symtom kan uppstå på grund av dålig kontroll och obefintlig uppföljning. SVT uppmanar folk att anmäla skador och att höra av sig till redaktionen. 

Till SVT:s granskning av medicintekniska produkter
Anmäl din skada, se mer information här
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu