Dentala material, som tandfyllningar, broar mm, innehåller många olika material som kan ge upphov till allergier, överkänslighet, hormonstörningar och påverkan på kroppens biokemi. Det behövs ordentig upplysning och konsumentinformation både när det gäller material och val av behandlingsmetoder.  

Konsumentinformation är viktigt i Sverige, men när det gäller tandvården står vi helt utan sådan. Inte ens ett fungerande biverkningsregister finns. Tandläkarna får inte heller tillräcklig kunskap under sin utbildning om risker för biverkningar. Konsumentverket borde ta upp tandvårdens område.

Tidigare fanns främst amalgam och guld. Visserligen kunde en del känsliga individer bli allvarligt sjuka av amalgam och dess kvicksilverinnehåll och även guld kunde ge upphov till besvär.; Men då kände man inte till andra alternativ. I dag finns en uppsjö olika material att välja på och det är väsentligt med bra information till patienterna och möjlighet att så giftfria material som möjligt. 

Fråga alltid efter vad vilket material som ska använda och be att få se innehållsförteckningen. Se upp för metaller, många är känsliga för dem. Flera olika metaller i samma mun kan ge upphov till galvaniska strömmar och därmed frigörs metalljoner som tränger ut i kroppen.

En del kan vara känsliga för metakrylater i kompositer och bondningmaterial. I kompositer finns ofta bisfenoler som kan vara hormonstörande och detsamma gäller fluor som läcker ut från glasjonomercement.

Det finns dock alternativ, men utvecklingen går snabbt och därför måste man själv vara allert och fråga. Tandvårdsskadeförbundet har också information om dentala material, ring eller maila och fråga.

Dentala Material i Norden heter en hemsida där länkar till information om olika material finns. Den amerikanska hemsidan The Smart Choice som drivs av IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology) har en intressant artikel om vad dentala material innehåller.

Till Dentala Material i Norden
Till amerikanska hemsidan 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu