Danska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (DSOM) arrangerar fredag och lördag en konferens om avgiftning. Prominenta gäster är professorn och biokemisten Boyed Haley och tandläkaren David Kennedy från USA. Under fredagen presenterade Boyed Haley ett avgiftningspreparat som undersökts på längden och tvären och tycks ha mycket bra effekt. Ännu är det dock inte färdigt för en riktig marknadsintroduktion.

Boyed Haley berättade att en riktig kelator som är till för att avgifta kroppen ska binda produkten mycket hårt. För kvicksilver behövs ca 180 grader mellan armarna som håller fast det giftiga ämnet kvicksilver. Det behövs också minst två svavelvätegrupper för ämnet ska hållas kvar tills det utsöndrats ur kroppen.

En molekyl som fungerar som en bra kelator har tagits fram av Boyed Haley och den har använts under flera år och tidigare som kosttillskott.  Forskningsteamet har undersökt denna molekyl på alla ledder de kunnat. I djurförsök har de distribuerat dödliga doser kvicksilver och hos hälften av försöksdjuren fick kelatorn. Djur som kelerades klarade livet medan övriga dog. 

Själva molekylen är N,N’-bis(2-mercaptoethyl)isophthalamide (NBMI) och har fått namnet Irminix®. Molekylen är fettlöslig och tränger in i hjärnan och fungerar också som antioxidant. Det är en märklig molekyl som binder kvicksilver så hår att metallen kan frigöras från hjärnan och utsöndras via feces.

Det finns möjlighet att pröva denna kelator då den är godkänd i EU och USA. Prekliniska studier har gjorts med Fas I och Fas II försök. Både Boyed Haley och David Kennedy anser att denna avgiftningsmolekyl fungerar väldigt bra. Den binder kvicksilver, koppar och järn i form av av trevärt järn. Inga biverkningar har hittats. 

De menar också att halten glutation ökar efter kelering.Boyed Haley själv har glutation i nivå med en ungdom, trots att han närmar sig 80 år. Hög halt glutation minskar också åldrandet. 

Preparatet finns inte på marknaden men man kan förskriva det som så kallat licenspreparat, men det är bara läkare som kan skriva ut det. Kanske kan även tandläkare få licens åtminstone om man ska tro David Kennedy. 

Till Läkemedelsverkets information om lincensläkemedel
Till preparatets hemsida (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu