I dag har alla inte råd att gå till tandläkare och det gör att personer med dålig ekonomi oftare har sämre tandhälsa. Tandvårdsskadeförbundet anser därför att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvårdsförsäkringen och inte kosta mer än att gå till doktorn. Kariesangripna tänder ser fula ut, många skäms och vill inte visa sig för andra. Risk finns för tandlossning eller tänder behöver tas bort på grund av infektioner. Detta leder till allvarliga konsekvenser inte bara för utseendet utan även för möjligheten att tugga maten och tillgodogöra sig näring. 

Klasskillnader i tandhälsa har tagits upp i TV4:as program Malou efter tio (se länk nedan). Tandvårdsskadeförbundet får frågor om hur man ska få pengar till tandvård och det är självklart ett angeläget ämne. 

I första hand hänvisas till kommunernas Socialtjänst och deras biståndsbedömare eller LSS-handläggare, som kan utfärda så kallat tandvårdsstödsintyg för det som benämns "nödvändig tandvård". Patienten betalar då samma summa som om hen går till doktorn och högst 1 100 kr. 

Nödvändig tandvård enligt tandvårdsförordningen erbjuds de äldre som omfattas av uppsökande verksamhet, placerad på institution eller de som inte kan sköta sin munhygien på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Tandvården ges enligt hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd (se ovan) och utformningen av stödet görs av varje enskilt landsting eller region. Läkarintyg krävs. 

Om tandvård ändå inte ges eller om man vill ha mer eller annorlunda tandvård än den som erbjuds går det ibland att söka pengar för tandvård från församlingar eller mindre stiftelser.

Till inslag TV4
Nödvändig tandvård
Till tandvårdsförordningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu