Lipödem eller ansamling av fett i delar av kroppen är en sjukdom som kanske kan vara hormonellt betingad. Det är svårt att bli av med fettet och i sjukvården anses fettsugning vara bra behandling. Erfarenhet finns också om att så kallad ketogen kost (fettkost) hjälper. Ketongenkost är bra för de flesta som lider av inflammationer av olika slag, vilket även är fallet med lipödem. LCHF-tidningen har på sin hemsida en intressant artikel om ketongen kost för att bli av med fettansamlingar i kroppen.

Catharina Lindgren som själv lider av lipödem ​har sammanställt artikeln och hon har också startat facebookgruppen Lipödem & Ketogen kost . Artikeln är publicerad på LCHF-tidningens hemsida och beskriver vilka kostförändringar som är nödvändiga. Ketogen kost är inflammationsdämpande och kan därför användas även vid andra besvär än lipödem.

Underlagen för ketoråden för lipödemiker bygger på forskning av bl a Jason Fung, Tim Noakes, Gary Taubes och Eric Westman. Det handlar således om att ersätta kolhydrater med fett och proteiner. Grönsaker är också viktigt för att näringsbalansen inte ska rubbas och ger också en liten del kolhydrater. Se mer i artikeln som nås via länken neda. Där finns också en länk till artikel i Läkartidningen som förklarar vad lipöde är. 

Till artikel om ketogen kost
Till artikel i Läkartidningen om lipödem

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu