En ny forskningsstudie ledd av forskare vid Umeå universitet har publicerats och visar att det finns en koppling mellan vissa gener och kariesangrepp. Allt annat lika så kan den som har oturen att ha fel gener få två hål mer i tänderna än den som har gynnsamma gener. Detta visar tydligt, menar artikelförfattarna, att det finns en koppling mellan tänderna, övriga kroppen och hälsan. Forskarna kunde också se att det finns ett samband mellan karies och hjärtkärlsjukdomar liksom till övervikt och fetma. 

Hål i tänderna och tandlossning beror således inte bara på hur väl man sköter sin munhygien och hur mycket sötsaker man äter. Även ärftliga egenskaper och faktorer som fetma, utbildning och personlighet kan spela roll, enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet. 

 -  Vi kan bland annat se att det verkar finnas ett direkt orsakssamband mellan riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och karies i tänderna, säger Ingegerd Johansson, senior professor vid Odontologiska institutionen vid Umeå universitet och den som lett studien.

Den aktuella studien är en så kallad metaanalys där forskare har kombinerat data från nio internationella kliniska studier med 62 000 deltagare med uppgifter om självrapporterad tandhälsa från UK Biobank med 461 000 deltagare i Storbritannien. Underlaget har analyserats med skanning av miljontals strategiska punkter i arvsmassan, genomet. Det gör studien till den största i sitt slag.

Forskarna kunde identifiera 47 nya lokus med koppling till karies. Studien bekräftade dessutom ett sedan tidigare känt immunrelaterat risklokus med koppling till aggressiv tandlossning. Bland de gener som kunde kopplas till karies finns sådana med kända funktioner för bildning av tänder och käkben, för salivens skyddsförmåga och som påverkar vilka bakterier som finns på tandytan.

Den gen som hade störst effekt kunde skattas till att ge skillnad på två kariesangripna tandytor. Avsaknad av denna gen eller försämrad funktion innebär att man statistiskt har två hål i tänderna mer än den som har god funktion i denna gen och där allt annat är lika.

I studien tittade man även på genetisk koppling till kardiometabola folkhälsofaktorer som rökning, övervikt, utbildning och personlighet. Det gick även där att se en koppling till tandhälsan. Genom att göra en särskild analys, så kallad Mendelisk randomisering, kunde man se att det inte bara handlar om en samvariation utan att det också finns ett direkt orsakssamband mellan karies och kardiometabola riskfaktorer.

Bra kostvanor och god munhygien är förstås extra viktigt om man har ogynnsamma gener. Detta är ytterligare ett argument för att tandhälsan ska ingå i den allmänna hälso- och sjukvårdens försäkringssystem. Tänderna är en del av kroppen och många sjukdomar startar i munhålan. 

Till pressmeddelande från Umeå universitet
Till den vetenskapliga artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu