Alltmer forskning kommer nu som bekräftar forskning om karies som gjordes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. I danska tandläkartidningen finns en artikel som påstår att det nu finns en ny syn på uppkomst av karies, men författarna har sannolikt inte läst den äldre forskningen. Intressant är dock att man nu anser att karies främst har med miljön att göra, det vill säga det handlar om kost och livsstil. 

Författarna till den danska studien skriver att karies främst är att betrakta som en ekologisk och kronisk icke-smittsam sjukdom (NCD). De menar att karies är nära besläktad med andra vanliga icke smittsamma sjukdomar som fetma och diabetes, vilka vi normalt anser beror på livsstilen.

Miljöfaktorer stör den orala biofilmens, vilket leder till att kariesframkallande bakterier får mer utrymme än de borde ha. Kariesaktiviteten ökar och förstärks av intag av socker, brist på viktiga näringsämnen och att saliven på grund av allt detta blir sur. 

Förebyggande åtgärder anser dessa forskare vara att främst inriktas sig på att återställa biofilmbalansen. Det gör man bäst genom att begränsa perioder med lågt pH för att stödja och främja hälsorelaterade bakteriesamhällen. De anser att det kariesförebyggande arbetet ska vara del av hanteringen av kroniska icke smittsamma sjukdomar. I detta ligger också en uppmaning till mer samverkan mellan medicinsk och odontologisk vård.

Tandläkare Weston A Price redovisade under första halvan av 1900-talet precis det som den danska artikeln kommit fram till, det vill säga att kosten har avgörande betydelse för tandhälsan. Han fick kariesaktivitet att upphöra bara efter några veckors förändrad kost och efter en tid började tänderna att självläka. Även andra tandläkare vid denna tid visade kostens och miljöns betydelse för kariesaktiviteten. 

Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet visade tandläkare Sune Vikner vikten av att ha en basisk saliv. Han ansåg att sur saliv var det som gav upphov till karies och när salivens pH ändrades till neutralt eller svagt basiskt så upphörde kariesaktiviteten.

Positivt är att moderna forskare kommer till slutsatser som visar kostens och miljöns betydelse för utveckling av karies. Det innebär att framtidens tandläkare kanske inte behöver laga tänder på folk genom att borra och täppa till hål. Istället kan de bli rådgivare för livsstisfrågor. Se mer länkarna nedan. 

Till vetenskaplig artikel i danska tandläkartidningen
Om Weston Price och hur man lagar tänderna med kosten
Till artikel om Sune Vikner, karies och syrabelastning

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)