Vattenminne är något som flera forskare jobbar för att bevisa. En av dem är Luc Montaigner, professor, som fick nobelpriset för sin upptäckt av HIV-viruset. Han arbetar vidare med den forskning som påbörjades av Jacques Benveniste som avled för ett tiotal år sedan. Verksamheten är förlagd till Frankrike, men även forskare från Italien och USA är involverade i denna banbrytande och oerhört intressanta forskning. 

Om vatten har ett minne kommer det att kasta helt nytt ljus över hela den medicinska vetenskapen och revolutionera behandling av sjukdomar. Det är bara att hoppas att dessa forskare får fortsätta sitt banbrytande arbete.

Det Montaigner gjort är att han och hans forskarteam har använt små mängder av HIV-viruset och spätt ut det till dess det inte finns en enda molekyl kvar. De kan köra detta vatten i speciella apparater och får då ut ett specifikt frekvensband. Sen har de skickat dessa frekvenser via datorn till forskare i bland annat Italien. De i sin tur har låtit vatten ta del av den ”musik” frekvensbandet genererar och kunnat få den överförda informationen att bygga upp ett så gott som exakt virus-DNA.

Den information som först alstrades i vatten, överfördes till datorn och därefter skickades till andra forskare överlevde och kunde tas tillvara. Det handlar om elektromagnetiska signaler som är så svaga att man talar om nanoströmmar. Informationen har med framgång kunnat överföras från datorn till ett nytt vattenmedium. Med den informationen kunde aminosyror bilda så gott som identiskt virus-DNA. Det här är fantastisk forskning, men fortsatt är många skeptiska och det är så gott som omöjligt att få forskningsmedel och statliga anslag.

En del tandvårdsskadade har fått hjälp av homeopati och frekvensmedicin vilka bygger på samma principer som Montaigner forskar på.  Homeopatin går ut på att man späder ett ämne så mycket att det knappast finns några molekyler kvar. Homeopater pratar om att vattnet bär med sig informationen, vilket Motaigner och hans forskarkollegor nu försöker bevisa. 

Inom frekvensmedicinen arbetar man med specifika elektromagnetiska signaler för att påverka kroppen och även här handlar det om nanoströmmar som är tänkta att påverka kroppen. Då kroppen till största delen består av vatten kan det vara så att de elektromagnetiska signalerna via vätskan påverkar kroppen. Fortsättningen på denna forskning är mycket intressant för många med kroniska sjukdomar, elöverkänslighet med mera. 

Hokuspokus kan man tänka om denna forskning, men faktum är att mycket kompetenta forskare inom molekylärmedicin, kvantfysik och biokemi samarbetar och har kunnat visa att vatten kan ha ett minne och att signalerna som sparas inne i strukturer av vattenmolekyler är elektromagnetiska signaler.

Se mer i dokumentären som handlar om vattenminne och Montaigners forskning. .

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu