Forskning och klinisk erfarenhet tyder på att allergier och överkänslighet mot olika ämnen inklusive livsmedel kan orsaka kroniska sjukdomar. Flera tandvårdsskadade har upplevt förbättringar efter t ex amalgamsanering. Lab 1 i Norge som tar prover för att kontrollera antikroppar mot fästningar och olika livsmedel redovisar på sin hemsida en flicka med SLE, Sjögrens syndrom och hypotyreos som tillfrisknade efter omläggning av kosten. 

Flickan är 14 år och hade utvecklat de autoimmuna sjukdomarna SLE, Sjögrens syndrom och hypotyreos. Hon hade också mag- och tarmproblem. I den norska vården blev hon behandlad med steroider och cellgifter, vilket varken för föräldrarna eller henne själv kändes bra. De sökte alltså vidare och fann ett norsk laboratorium.

Prover för att kontrollera antikroppar mot flera fästingburna sjukdomar togs, men visade inget resultat. Då testades också allergier mot olika livsmedel, eftersom hon hade mag- och tarmbesvär. Känslighet mot mjölkprotein och gluten konstaterades. 

Därefter provade hon omläggning av kosten och tog bort mjölkproteiner och gluten ur kosten. Efter fem månader förbättrades hennes hälsa påtagligt. Hon hade inte längre smärtor i leder och muskler, mag- och tarmproblemen försvann, hennes energi ökade  och hon var på betydligt bättre humör än tidigare. Hon orkar nu träna och vara med kompisar och har kunnat fullfölja skolan. 

År 2016 tog hon prover för att kontrollera de tidigare sjukdomarna och fick det glädjande beskedet att alla proverna var normala. I mars 2016 slutade hon ta sina mediciner. Sedan omläggning av kosten förbättrades hennes spyke hela tiden och hon har inte haft vare sig depressioner eller självskadebeteende sedan dess. 

Hon fungerar som vilken normal tonåring som helst och föräldrarna är övertygade om att det är kostomläggningen som gett resultat. Detta trots att sjukdomar ibland kan komma i skov och risk alltid finns för återfall.

Hur många andra kroniker är allergiska eller överkänsliga mot maten de äter eller mot sina tandfyllningar? Det finns alltid anledning att fundera på detta.

Se mer via länken nedan. Lab1 i Norge finns i Sandvika utanför Oslo och kan hjälpa till med många olika prover, bland annat kan de kontrollera antikroppar för flera olika fästingburna sjukdomar, antikroppar för kasein och olika glutenmolekyler plus att de kan kontrollera för läckage av peptider till urinen. Det senare kan ha stor betydelse exempelvis vid ADHD och autism.

Till artikeln på Lab1

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu